Avtor: Bojan Rus

TOTALNI MARKETING – KLJUČNA VPRAŠANJA

TOTALNI MARKETING je poslovni koncept, ki ga lahko uporabimo kot učinkovito orodje v prizadevanju za dosego poslovne odličnosti poljubne gospodarske družbe. Ideja je zelo podobna vsebini, ki jo je podal Tadej Jontez pod naslovom Interni marketing, (E4E – 3/2013) in se z njo smiselno povezuje. Pravzaprav gre za različne poti k cilju, ki je v bistvu isti. Zakaj poudarjamo besedo »marketing«? Ker je marketing oz. trženje, v bistvu,  cilj in smisel obstoja sleherne gospodarske (z)družbe. Tržne aktivnosti so običajno osredotočene na trg, na kupca. V našem primeru, pa nam »marketing« služi kot sredstvo interne presoje smiselnosti vsake delovne naloge,...

Read More

TOTALNI MARKETING

Dovolite, da vam predstavimo – TOTALNI MARKETING. Gre za poslovno idejo ali koncept, ki ga lahko uporabimo kot učinkovito orodje v prizadevanju za dosego poslovne odličnosti poljubne gospodarske družbe. Pomen uporabljenih besed je povzet po Slovarju tujk, in sicer: totalen – (nlat. totalis iz lat. totus ves, cel) ves, celoten, popoln, vse obsegajoč; totalna vojna – vojna, ki terja skrajni napor vseh sil in ki jo vodi kaka država z vsemi sredstvi, ne glede na medn. in vojno pravo; totalnost – (po)polnost, celotnost marketing – (angl. kupovanje in prodajanje na trgu) tržništvo, celotni tržni mehanizem,nnačrtovanje in usklajevanje investicij, proizvodnje,...

Read More