Avtor: mag. Janez Žezlina

ŽIVALSKE BASNI – KRAVA SILKA

Krava Silka je s svojimi živalskimi prijateljicami in prijatelji preživljala njena zrela leta na Planini Zelnarica. Na Zelnarici je petdeset let nazaj uspevalo čudovito okusno zelje, ki je živalim res prijalo (op.p. tudi ljudem bi, če bi kdaj prišli do njega, pa so ga živali še isti dan pozobale, ko je pogledalo iz zemlje😀). Zelja zaradi spremenjenih vremenskih razmer na planini že dolgo ni več, ime pa je ostalo. Živali na planini so si pogosto znale popestriti svoje dneve na planini. Eden od takšnih dni je bilo vsakoletno tekmovanje v gradnji samostoječega stolpa. To leto so se na tekmovanje...

Read More

PODJETNIŠKI VIDIK SODOBNEGA IN UČINKOVITEGA PLAČNEGA SISTEMA V PODJETJU

Motiviranje zaposlenih je proces, pri katerem želimo zvišati delovno motivacijo zaposlenih. Ta je namreč ozko povezana z delovno uspešnostjo. To lahko naredimo na več načinov. Obstaja več razlogov, zakaj ljudje delajo: delo pomeni vir dohodka, omogoča aktivnost in stimulacijo ter možnost oblikovanja socialnih kontaktov.Omogoča tudi strukturiranje časa, je vir samoaktualizacije in izpopolnjevanja. Skoraj vsi ljudje se odločajo za delo zaradi eksplicitnih in implicitnih nagrad, ki jih prinaša, vendar ljudje pojmujejo različne načine motivacije za delo. Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih vplivata na oblikovanje odnosov med delodajalci in zaposlenimi, ustrezno oblikovanje organizacijske klime in kulture pa krepi pripadnost delovni organizaciji. Nagrajevanje je sistem, ki določa, kako so zaposleni nagrajeni v povezavi z vrednostjo, ki jo prispevajo organizaciji. Cilj...

Read More

AGILNE MENEDŽERSKO KADROVSKE PRAKSE

Smo v obdobju, ko organizacije svojo dodano vrednost ustvarjajo z znanjem in idejami, zato je potrebno v organizacijskih okoljih redefinirati kadrovske prakse, kako organizirati, motivirati in razvijati zaposlene. Kako nam pri tem lahko pomaga kadrovska funkcija, s ciljem sistematičnega razvijanja bolj inovativne, učeče se ter agilne kulture v organizaciji? Glede na pretekle raziskave (Economist Intelligence Unit, 2010) nam obstoječi kadrovski in razvojni program pri tem niso ravno v pomoč. Raziskava je namreč ugotovila, da je kadrovska funkcija najmanj agilna poslovna funkcija v večini organizacij, manj pripravljena na spremembe celo od finančne in administrativne funkcije v podjetju. S svojimi zastarelimi...

Read More

BASNI O VODENJU – SOVA ELFI

V tihem Logu je med prijatelji Drevesne druščine vrelo od razburjenja. Pred njimi je bil preizkus zrelosti in značaja, vsakoletni test, ko so mlade živalice morale opraviti vrsto različnih težavnostnih preizkušenj, preden so postale odrasle. Ponavadi so bile te naloge test njihove pripravljenosti vstopiti v svet odraslosti, svet, ko bodo samostojno živele v naravi, skupaj s svojimi vrstniki, brez stalne podpore in nadzora njihovih staršev. Veverice so imele tako tisti dan pred seboj plezalne preizkuse, zajci in srnjaki hitrostne, lisice so se pomerile v zvitosti, mlade sovice pa v znanju, medtem ko so divji merjasci morali s svojimi rilci...

Read More

POVEZANI VODITELJ 4.0

Današnje poslovno okolje je bistveno bolj kompleksno, nestanovitno, negotovo in zapleteno (t.i. V.U.C.A poslovno okolje), kot je bilo v prejšnjem tisočletju oziroma še pred nekaj leti. Soodvisnost organizacij je vedno večja in vse težje obvladljiva, prihod novih in novih revolucionarnih tehnologij, tudi na podlagi radikalnih inovacij, je vedno hitrejši. Boj organizacij za najbolj nadarjene kadre je vedno hujši, predvsem boj za kadre, ki so sposobni prenesti svojo kreativnost v rešitve in ki še posebej dobro zadovoljijo potrebe strank ali jih celo soustvarjajo. V zadnjih letih lahko intenzivno beremo o raznoraznih poslovnih krilaticah oz. kraticah, kot so: Globalizacija 3.0: Globalizacija...

Read More