Avtor: mag. Janez Žezlina

AGILNE MENEDŽERSKO KADROVSKE PRAKSE

Smo v obdobju, ko organizacije svojo dodano vrednost ustvarjajo z znanjem in idejami, zato je potrebno v organizacijskih okoljih redefinirati kadrovske prakse, kako organizirati, motivirati in razvijati zaposlene. Kako nam pri tem lahko pomaga kadrovska funkcija, s ciljem sistematičnega razvijanja bolj inovativne, učeče se ter agilne kulture v organizaciji? Glede na pretekle raziskave (Economist Intelligence Unit, 2010) nam obstoječi kadrovski in razvojni program pri tem niso ravno v pomoč. Raziskava je namreč ugotovila, da je kadrovska funkcija najmanj agilna poslovna funkcija v večini organizacij, manj pripravljena na spremembe celo od finančne in administrativne funkcije v podjetju. S svojimi zastarelimi...

Read More

BASNI O VODENJU – SOVA ELFI

V tihem Logu je med prijatelji Drevesne druščine vrelo od razburjenja. Pred njimi je bil preizkus zrelosti in značaja, vsakoletni test, ko so mlade živalice morale opraviti vrsto različnih težavnostnih preizkušenj, preden so postale odrasle. Ponavadi so bile te naloge test njihove pripravljenosti vstopiti v svet odraslosti, svet, ko bodo samostojno živele v naravi, skupaj s svojimi vrstniki, brez stalne podpore in nadzora njihovih staršev. Veverice so imele tako tisti dan pred seboj plezalne preizkuse, zajci in srnjaki hitrostne, lisice so se pomerile v zvitosti, mlade sovice pa v znanju, medtem ko so divji merjasci morali s svojimi rilci...

Read More

POVEZANI VODITELJ 4.0

Današnje poslovno okolje je bistveno bolj kompleksno, nestanovitno, negotovo in zapleteno (t.i. V.U.C.A poslovno okolje), kot je bilo v prejšnjem tisočletju oziroma še pred nekaj leti. Soodvisnost organizacij je vedno večja in vse težje obvladljiva, prihod novih in novih revolucionarnih tehnologij, tudi na podlagi radikalnih inovacij, je vedno hitrejši. Boj organizacij za najbolj nadarjene kadre je vedno hujši, predvsem boj za kadre, ki so sposobni prenesti svojo kreativnost v rešitve in ki še posebej dobro zadovoljijo potrebe strank ali jih celo soustvarjajo. V zadnjih letih lahko intenzivno beremo o raznoraznih poslovnih krilaticah oz. kraticah, kot so: Globalizacija 3.0: Globalizacija...

Read More

BASNI O VODENJU – ŽELVAK MERSELS

V puščavi sredi Skalnega gorovja se je odvijal nenavaden prizor. Indijanski poglavar Medvedovo srce se je že od jutra brezglavo vrtel po taboru in govoril: “Uf uf, kaj je sedaj to? Uf uf, le kje je moja poglavarska perjanica?” Potem, ko se je malo pomiril, je poklical dva svoja vojščaka in preiskali so njegov vigvam ter pregledali, če je tam slučajno kakšna sled o morebitnem tatu perjanice? Po nekaj trenutkih so v enem koncu šotora zagledali poseben svilen moder konec tkanine, ki ni pripadal ne poglavarju, ne njegovi družini. Poglavar je vojščakoma naročil, da vse prebivalce tabora postrojijo v...

Read More

ŽIVALSKE BASNI O VODENJU – GORILA LEYTTON

V afriški džungli je bilo vedno veselo in divje, še posebej pa v veliki družini mogočnega goriljega samca Leyttona, ki je štela osem (8) samic ter kar triindvajset (23) opičjih mladičkov. Leytton je svojo otročad vsako jutro zbral v majhni kotanji ob reki, kjer so se učili življenjskih lekcij, popoldne pa so z njim prakticirali še lov ter spretnostne preizkušnje v gozdnih krošnjah in podrastju. Pri tem je s svojo bistroumnostjo in spretnostjo navduševal njegov drugorojenec Noki, ki je vsako nalogo končal predčasno, a tudi pravilno. Vsi ostali bratci in sestre so se vedno čudili, kako mu je vse...

Read More