DRUGEGA VAM NE PREOSTANE: POVEČAJTE DODANO VREDNOST NA ZAPOSLENEGA S PREBOJNIMI INOVACIJAMI

V tisku in v praksi velikokrat zasledimo kriterij dodane vrednosti na zaposlenega, ki je po definiciji kosmati donos iz poslovanja (minus) stroški blaga, materiala in storitev (minus) drugi odhodki iz poslovanja (deljeno) s številom zaposlenih. V Sloveniji znaša povprečno 40.000 EUR. Seveda si v vsakem podjetju želimo ustvariti čim večjo dodano vrednost: 10 % večjo, 20 % večjo ali še večjo. Dodano vrednost najhitreje in najlažje enkratno povečamo s kreativnim računovodstvom. Tako si predstavljam, čeprav nikoli nisem bil računovodja. Naslednja kratkotrajna možnost je varčevanje. Kratkotrajna zato, ker varčevanje ni možno v nedogled. Na koncu nam ostane, da se povečanja...

Read More