Vsi prispevki

ZAKAJ NI DOBRO, DA SE ZJUTRAJ RAZTEZATE?

Avtor: Jure Gubanc, KinVital kineziološki center, prevajalec knjige Postani sam svoj mehanik hrbta in avtor portala mehanikhrbta.si   Raztezanje spada pod tiste aktivnosti, ki se jih poslužujejo tudi ljudje, ki načeloma niso preveč fizično aktivni. Razlog zakaj je...

VITKA ORGANIZIRANOST V PRAKSI PODJETIJ

Uvod Vitka organiziranost (Lean) za razliko od tradicionalnih poslovnih načinov delovanja na strukturiran način v izhodišče postavlja: eksternega kupca; kajti slednji vse, kar podjetje dela, proizvaja, tudi plača; in/ali internega kupca, ki nekaj naroča in/ali zahteva...

SEDEM ORODIJ VODENJA KAKOVOSTI (7QM)

Sedem orodij vodenja kakovosti je v pomoč menedžerjem, ki želijo izboljšati proces vodenja in planiranja. Orodja so bila razvita na Japonskem in postala poznana širom sveta preko Yoshinobu Nayati, Toru Eiga, Ryoji Futami and Hiroyuki Miyagawa in njihove knjige »Sedem...

ŠEST SIGMA (SIX SIGMA)

Šest Sigma je metoda za določanje, kako naj menedžerji postavljajo in dosegajo cilje. Demonstrira, kako lahko dosežemo vrhunske izboljšave hkrati z občutnimi prihranki. Metodologija Šest Sigma gre preko procesa in orodij izboljšav, ker zahteva inteligentno uporabo...

SEDEM ORODIJ KAKOVOSTI (7QC)

Kaoru Ishikawa je razvil povezavo sedmih osnovnih vizualnih orodij kakovosti, kot preprosta orodja, ki jih lahko uporablja vsak zaposleni  za reševanje problemov povezanih s kakovostjo. Pristop se uporablja po vsem svetu. Ishikawa meni, da se lahko večino problemov...

GLAJENJE PROIZVODNJE (HEIJUNKA)

Glajenje proizvodnje pomeni enakomerno razporeditev količine in vrste proizvodnje. Namesto izdelave proizvodov A zjutraj in proizvodov B popoldne, gre pri glajenju proizvodnje za izmenjavo malih serij obeh proizvodov. Glajenje proizvodnje minimizira nihanje količine...

DEMINGOV KROG (PDCA KROG)

PDCA krog je integralni del menedžmenta procesa in je oblikovan tako, da je uporaben kot dinamični model, saj en krog predstavlja en celoten korak izboljšanja. PDCA krog uporabljamo za koordiniranje aktivnosti nenehnih izboljšav. Poudarja, da se morajo programi...

KANBAN

Sistem kanban je bil razvit v Toyoti za potrebe vodenja materialnega toka ob uporabi načela vlečnega principa. Ime izvira iz dveh besed, in sicer iz »kan«, ki pomeni vizualno, in »ban«, ki pomeni kartico. Kanban proizvodnja (glej sliko 1) je organizirana s »sistemom...

»PULL« in »PUSH« princip

Pri potisnem principu gre za proizvodnjo v velikih serijah, ki bazira na planiranem povpraševanju. Iz prvega delovnega mesta so proizvodi potisnjeni na drugega, od tam na tretjega in tako dalje, zato govorimo o potisnem principu. Pri vlečnem principu pa gre za...

HITRA MENJAVA ORODIJ (SMED) – 2. DEL

UČINKI METODE SMED (Single Minute Exchange of Dies) S. Shingo navaja neposredne in posredne koristi uporabe metode SMED. Posredne koristi so zmanjšanje zalog, povečanje fleksibilnosti proizvodnje in racionalizacija orodij. Neposredne koristi pa vključujejo: zmanjšanje...

Prijava na e-novičnik

Share This