Vsi prispevki

SEDEM ORODIJ VODENJA KAKOVOSTI (7QM)

Sedem orodij vodenja kakovosti je v pomoč menedžerjem, ki želijo izboljšati proces vodenja in planiranja. Orodja so bila razvita na Japonskem in postala poznana širom sveta preko Yoshinobu Nayati, Toru Eiga, Ryoji Futami and Hiroyuki Miyagawa in njihove knjige »Sedem...

ŠEST SIGMA (SIX SIGMA)

Šest Sigma je metoda za določanje, kako naj menedžerji postavljajo in dosegajo cilje. Demonstrira, kako lahko dosežemo vrhunske izboljšave hkrati z občutnimi prihranki. Metodologija Šest Sigma gre preko procesa in orodij izboljšav, ker zahteva inteligentno uporabo...

SEDEM ORODIJ KAKOVOSTI (7QC)

Kaoru Ishikawa je razvil povezavo sedmih osnovnih vizualnih orodij kakovosti, kot preprosta orodja, ki jih lahko uporablja vsak zaposleni  za reševanje problemov povezanih s kakovostjo. Pristop se uporablja po vsem svetu. Ishikawa meni, da se lahko večino problemov...

GLAJENJE PROIZVODNJE (HEIJUNKA)

Glajenje proizvodnje pomeni enakomerno razporeditev količine in vrste proizvodnje. Namesto izdelave proizvodov A zjutraj in proizvodov B popoldne, gre pri glajenju proizvodnje za izmenjavo malih serij obeh proizvodov. Glajenje proizvodnje minimizira nihanje količine...

DEMINGOV KROG (PDCA KROG)

PDCA krog je integralni del menedžmenta procesa in je oblikovan tako, da je uporaben kot dinamični model, saj en krog predstavlja en celoten korak izboljšanja. PDCA krog uporabljamo za koordiniranje aktivnosti nenehnih izboljšav. Poudarja, da se morajo programi...

KANBAN

Sistem kanban je bil razvit v Toyoti za potrebe vodenja materialnega toka ob uporabi načela vlečnega principa. Ime izvira iz dveh besed, in sicer iz »kan«, ki pomeni vizualno, in »ban«, ki pomeni kartico. Kanban proizvodnja (glej sliko 1) je organizirana s »sistemom...

»PULL« in »PUSH« princip

Pri potisnem principu gre za proizvodnjo v velikih serijah, ki bazira na planiranem povpraševanju. Iz prvega delovnega mesta so proizvodi potisnjeni na drugega, od tam na tretjega in tako dalje, zato govorimo o potisnem principu. Pri vlečnem principu pa gre za...

HITRA MENJAVA ORODIJ (SMED) – 2. DEL

UČINKI METODE SMED (Single Minute Exchange of Dies) S. Shingo navaja neposredne in posredne koristi uporabe metode SMED. Posredne koristi so zmanjšanje zalog, povečanje fleksibilnosti proizvodnje in racionalizacija orodij. Neposredne koristi pa vključujejo: zmanjšanje...

HITRA MENJAVA ORODIJ (SMED) – 1. DEL

SMED (Single Minute Exchange of Dies) – hitra menjava orodij je ena od metod za zmanjševanje izgub časov priprave opreme. Omogoča hiter in učinkovit način menjave orodij, oziroma krajšanje časov priprave opreme. Menjava orodij in nastavljanje opreme ne ustvarjata nove...

CELOVITO PROIZVODNO VZDRŽEVANJE (TPM)

Celovito proizvodno vzdrževanje oz. Total Productive Maintenance (TPM) zahteva, da se kakovost vzdrževanja opreme obravnava enako kot kakovost proizvodov. Vsebuje širok program vzdrževanja v celotni obratovalni dobi opreme in zahteva avtonomijo vzdrževanja ter...

VEČOPRAVILNOST

Večopravilnost pomeni delovno prakso, ki operaterjem nalaga opravljanje več procesov. Zahteva usposabljanje operaterjev za upravljanje različnih tipov strojev (varilni stroj, stiskalnica, brusilni stroj), da lahko vodijo proizvode skozi celično proizvodnjo. To je...

URAVNOTEŽENJE LINIJE

Uravnoteženje linije je proces enakomerne porazdelitve elementov dela, z namenom prilagoditve času takta. Nekatere operacije trajajo manj časa kot druge, zato operaterji do prihoda naslednjega obdelovanca nimajo kaj za delati. Nekatere operacije pa potrebujejo več kot...

STANDARDIZIRANO DELO

Standardizirano delo je najboljši, najbolj zanesljiv in najvarnejši postopek dela. Določa jasne naloge in odgovornosti za zaposlene, delovna mesta in opremo ter vodi v odpravljanje zapravljanj. Standardizirano delo služi za doseganje naslednjih ciljev: Kakovost:...

SKUPNA UČINKOVITOST OPREME (OEE) – 2.del

UVAJANJE METODE OEE   Zajemanje podatkov za izračun OEE Obrazci za zajemanje podatkov, kot navaja Koch, morajo biti preprosti za uporabo. To je nujno, saj podatke zbirajo delavci za strojem. Delavec nima dosti časa, zato morajo biti obrazci za vnos in izračun OEE...

Prijava na e-novičnik

Share This