Kadri in organizacija

Voditeljstvo · Upravljanje talentov · HR audit (celovita diagnostika kadrovskih procesov) – Organizacijska kultura · Kadrovska strategija · Strateško planiranje kadrov · Upravljanje kompetenc in razvojni načrti · Upravljanje učinkovitosti · Usposabljanje kadrov · Kadri in analitika · Usposabljanje kadrovikov · Medgeneracijsko sodelovanje · Kadrovski sistemi · Upravljanje nasledstev · Kadrovski procesi · Komunikacija z deležniki

Zaradi stalno spreminjajočega poslovnega okolja organizacije stalno prilagajajo svoje strategije in se nemalokrat prilagodijo posameznemu trgu oziroma veliki skupini kupcev. Inovativnost se vse bolj seli iz razvoja novih izdelkov na področje inovacij poslovnih modelov. Podjetja se ne osredotočajo več na svojo ponudbo temveč na razumevanje potreb posamezne stranke in tudi potrebe strankinih strank (tržno usmerjena organizacija). Stranke vključujejo v kreativno sooblikovanje svojih rešitev, prav tako tudi partnerje in še posebej zaposlene (t.i. interne stranke). Princip soustvarjanja je eden ključnih konceptov motivacije oz. večje zavzetosti (pa naj bo to s strani eksternih strank – partnerjev oz. internih strank – zaposlenih).

Vsi ti poslovni trendi ključno determinirajo tudi kadrovsko funkcijo v organizacijah, ki mora postati še bolj agilna, strateško naravnana in učinkovita podpora vodstvu.

Obenem uspešne organizacije razmišljajo tudi o vpeljavi novih (tudi bolj timsko usmerjenih) metrik za spremljanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije in zaposlenih ter vzpostavljajo kulturo, vrednote, norme in pravila, ki spodbujajo povezovanje in sodelovanje ter medsebojno zaupanje zaposlenih, zavedanje in prevzemanje odgovornosti, odprto inoviranje, prenos znanja, odprto komunikacijo in transparentno in tekočo izmenjavo informacij.