“Podjetje Energos (op.p. starogrška beseda za Potencial), poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o. celovito analizira in razvija potenciale podjetij in posameznikov.

Naše ključne strokovne kompetence zajemajo svetovanje, treninge in coachinge na naslednjih področjih:

  • Strateško načrtovanje in poslovni modeli
  • Optimizacija procesov in poslovnih funkcij
  • Kadri in organizacija
  • Nabava in prodaja

 

NAŠE PREDNOSTI

  • Konkretna in dejanska prilagoditev naših storitev zahtevam klienta (t.i. tailor made pristop)
  • Multi- in inter-disciplinaren pristop (generalistična in specifična oz. ekspertna znanja)
  • Sodelovanje z bogato partnersko mrežo svetovalcev in podpornih podjetij (Eudace, CEATM, Spiriton, BB svetovanje, ASKIT, AREM, Episcenter, Videocenter, Innovatif, Zavod Ypsilon, TMA World, itd.)
  • Celovit pristop k razvoju potenciala podjetij in posameznikov (diagnostika, analiza, predlog rešitev, razvojni načrti, raznovrstni načini razvoja kompetenc: seminarji, usposabljanja/treningi, interaktivne delavnice, spodbujanje individualnega razvoja – poslovni in osebnostni coachingi, …)
  • Odlični generično razviti in franšizni programi treningov oz. usposabljanj”