svetovalec

Bojan ima več kot 40 let managerskih in svetovalnih izkušenj, predvsem na področju uvajanja filozofije poslovne odličnosti, optimizacije poslovnih procesov in vitkega upravljanja.

Po nekaj sto svetovalnih dni je opravil v poslovnih sistemih, na primer Iskra mehanizmi, Johnson Controls, …).

Na optimizaciji je delal v naslednjih podjetjih: Akrapovič d.d. (VA delovnih potekov, SMED, časovni normativi, izobraževanje lean in kaizen,…), Pipistrel Ajdovščina (20 ključev, 5S, delo s skupinami, strukturiranje ciljev, kanban, določanje materialnih in časovnih normativov, VA delovnih potekov, TPM,…), BSH hišni aparati d.o.o. (20 ključev, obvladovanje zalog, VA delovnih potekov,…), GORENJE d.d. (VA izdelka, VA delovnih potekov, obvladovanje zalog, TPM,…), ISKRAEMECO d.d. (20 ključev, VA delovnih potekov), Konus Konex d.o.o. (20 ključev, strukturiranje ciljev, lean, kaizen, VA delovnih potekov, kanban, Ishikawa analiza, obvladovanje zalog, 5S, TPM,…), Lek Storitve d.o.o. (VA delovnih potekov, VA izdelka, planiranje).

Je avtor samostojne publikacije “Moja orodja”. V vseh mojih publikacijah natančno analizira in predstavlja predvsem izvedbo modernih metod industrijske tehnike, ki jih je izvajal in jih še izvaja pri svojem svetovalnem delu v zgoraj navedenih podjetjih.

M: +38631561694

E: bojan.jus1@gmail.com