Author: Alenka Slabe

PROJEKTNO VODENJE – REŠITVE IN DOBRE PRAKSE ZA NAJBOLJ POGOSTE IZZIVE NA PROJEKTIH – V. DEL

Projekti so orodje za uresničevanje zastavljenih strategij in ciljev podjetij. Kot taki so ključni za napredek in razvoj. Da bo naše delo na njih uspešnejše bomo izhajali iz liste desetih najbolj tipičnih izzivov s katerimi se srečujemo na projektih in poiskali za njih najboljše rešitve iz prakse. V četrtem članku smo obravnavali dobre prakse delegiranja nalog in odgovornosti za učinkovito izvedbo aktivnosti na projektu. Tokrat se bomo posvetili praktičnim rešitvam in praksam na področju obvladovanja tveganj, ki vsebujejo učinkovita orodja in procese na tem področju. Vsak izmed nas dnevno obvladuje tveganja v poslovnem kot tudi zasebnem življenju. V mislih...

Read More

PROJEKTNO VODENJE – REŠITVE IN DOBRE PRAKSE ZA NAJBOLJ POGOSTE IZZIVE NA PROJEKTIH – I. DEL

V današnjem svetu se vse več in pogosteje srečujemo s projekti. Kljub izkušnjam se veliko njih zaključi neuspešno, kar nas stane veliko. Odlično bi bilo, da bi imeli rešitve za najbolj pogoste in predvidljive napake na projektih. Zaradi slabega vodenja projektov je po raziskavi Pulse of the Profession® 2018, izgubljenih v povprečju 9,9% eura investicije v projekt. Ključni trije razlogi za slabe rezultate so sledeči: Podjetja ne uspejo premostiti vrzeli med načrtovanimi strategijami in izvedbo.Vodstveni menedžerji v podjetju se ne vključujejo aktivno v projekte.Nepriznavanje ključnega pomena projektnega vodenja kot gonilne sile v organizaciji. Za vsakim projektom stojijo poslovni razlogi....

Read More

BI IN DOBRE PRAKSE

Kaj je BI? Cilj vsakega podjetje je uspešnost, ki se odraža v veliki meri s pridobivanjem novih in zadrževanjem obstoječih strank. Eden od učinkovitih načinov za dosego omenjenega je z uporabo poslovne inteligence – Business Intelligence – BI. Poslovno inteligenco opredeljujemo kot skupek procesov, orodij in tehnologij, ki nam pomagajo dosegati večji profit s povečano produktivnostjo, prodajo in storitvami podjetja. S pomočjo BI metod, organiziramo poslovne podatke, jih analiziramo in spreminjamo v uporabno znanje s katerim spodbudimo dobičkonosne poslovne aktivnosti. Neobdelane podatke spreminjamo v inteligentne informacije s pomočjo analiz in preurejanjem glede na odnose, povezave, vrste in ozadja. Pomembnost...

Read More

KAKO IZBOLJŠATI MOTIVACIJO V PODJETJU?

Zadovoljstvo zaposlenih se gradi postopoma, dolgoročno, pravijo strokovnjaki. Vendar kako razpoloženje v podjetju izboljšati sedaj? Navajamo nekaj nasvetov za boljšo motivacijo, ki jih lahko uporabite takoj in od katerih lahko pričakujete hitro izboljšanje razpoloženja. 1. Vsak zaposleni potrebuje drugačno motivacijo. Najbolj učinkujejo tisti ukrepi za dvig motivacije in razpoloženja, ki imajo individualne značilnosti, so pisani na kožo vsakemu posameznemu zaposlenemu. Vprašajte jih kaj jih motivira. V podjetju lahko organizirate tudi interno mentorstvo ali coaching. Zaposleni so lahko nezadovoljni tudi zaradi neustreznih prostorov, nimajo naravne svetlobe, na prepihu ali izpostavljeni prevelikemu hrupu. 2. Pohvalite jih in bodite tudi sami za...

Read More