Author: ECG

UPORABA NEVROZNANOSTI V VODENJU: MODNA MUHA ALI PRAKTIČEN POSLOVNI PRISTOP?

ZAKAJ BI LAHKO BILA UPORABA NEVROZNANOSTI V VODENJU DOBRODOŠLA? Živimo verjetno v najbolj transformacijskem času v človeški zgodovini. Prihodnost je videti izjemno zahtevna in dinamična, z motnjami (t.i. disruption) v vsem in vsepovsod kot “novim normalnim”. V današnjem svetu turbolentnega poslovanja se spopadamo z vedno večjimi izzivi, ki zahtevajo inovativne in učinkovite rešitve. Znanje nevroznanosti lahko voditeljem pomaga bolje razumeti, kako delujejo možgani in kako se odločitve sprejemajo na ravni posameznika in skupine. To jim lahko pomaga pri razvoju boljših strategij, komunikaciji s sodelavci in pri ustvarjanju bolj produktivnega delovnega okolja. Poleg tega lahko poznavanje nevroznanosti pomaga voditeljem pri upravljanju...

Read More

Sodobni voditelji in njihove ključne kompetence

Serija osmih v-log prispevkov na temo sodobnega voditeljstva Živimo v izrazito dinamičnem, zahtevnem, kompleksnem in spremenljivem času, nabitem z raznoraznimi motnjami iz poslovnega, družbenega in naravnega okolja, ki je obenem dodatno zaznamovan še z značilnostmi digitalne ekonomije. Takšen čas v nas sproža potrebo po stalnem učenju, nadgrajevanju, prilagajanju, umnem in kreativnem delovanju. Takšen zahteven čas potrebuje posameznike, ki so voditelji, liderji z veliko začetnico – in pri tem govorimo o posameznikih, ki razmišljajo s svojo glavo, gledajo naprej, vidijo širšo sliko, prepoznajo vzorce in vzroke ter jih znajo povezati v smiselno celoto. V seriji osmih kratkih prispevkov vam bom...

Read More

MOČ VIZUALIZACIJE IN POZITIVNIH AFIRMACIJ

»Misel, kot misel, ni ne dobra niti slaba; je kreativna akcija, in vedno prevzame fizično obliko. Iz tega sledi – misli, ki jih mislite, postanejo stvari, ki jih imate ali jih nimate.« Genevieve Behrend KAJ JE VIZUALIZACIJA IN KAKO JO LAHKO UPORABIM? Se spomnite naše šampionke Tine Maze? Kaj je delala, preden se je pognala na progo? V mislih in slikah se nam pojavi podoba športnice, ki stoji na vrhu štarta in si v mislih odvrti film uspešne izvedbe tekme ter vidi, kako na koncu slavi zmago. Ljudje smo vizualna bitja – po drugi strani pa naša podzavest (ki...

Read More

KAKO DO VEČJE MOTIVIRANOSTI IN ZAVZETOSTI VAŠIH SODELAVCEV V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA?

Več humanega v času digitala? Živimo verjetno v najbolj transformacijskem času v človeški zgodovini. Prihodnost je videti izjemno zahtevna in dinamična, z motnjami (t.i. disruption) v vsem in vsepovsod kot “novim normalnim”. Po drugi strani pa je v takšnem okolju vedno bolj pomembna izkušnja stranke (t.i. Cx – customer experience), ki je v neposredni povezavi z višjo zavzetostjo strank – na le-to pa lahko ključno vpliva oz. jo krepi (ali zavira) področje (ne)zavzetosti vaših sodelavcev – in ravno zavzetost zaposlenih (v nadaljevanju prispevka namesto termina zaposleni uporabljava veliko primernejši termin = sodelavci) je dimenzija, ki je v slovenskih in mednarodnih...

Read More

DIGITALNE SINERGIJE ZA USPEŠNO DIGITALNO POSLOVNO PREOBRAZBO

Digitalna poslovna preobrazba je ključ do poslovne konkurenčnosti v današnjem izredno spreminjajočem se in vse bolj zahtevnem poslovnem okolju. To s svojimi značilnostmi in s hitro razvijajočo se digitalno tehnologijo zahteva tudi drugačen tip organizacije in njenega delovanja, kar pomeni tudi spremembo njene organizacijske kulture. Pri tem je temeljno vprašanje za organizacije, ali s(m)o na to novo realnost tudi zares pripravljene? Številne raziskave namreč kažejo, da večina digitalnih poslovnih preobrazb ne prinese zadovoljive rezultate. Naše trdno prepričanje je, da razlogi za to v veliki meri ležijo v pomanjkanju ustreznih digitalnih kompetenc in v nesistematičnem razvoju organizacijske kulture, ki bi...

Read More