Author: ECG

LEADER AS A COACH AND TRAINER OF THEIR EMPLOYEES – EXPERIENCES OF TOP SPORTS COACHES FOR THE BUSINESS WORLD: Part 1

This article in Slovenian version / language In today’s so-called V.U.C.A. world, people who are visionary, courageous, original, adaptable, and action-oriented are the ones who succeed. We are living in an increasingly: Dynamic or changing environment (from the book “Moonshots – Creating a World of Abundance” by Naveen Jain, 2018, let’s look at just a few facts: about 100 years ago, the amount of knowledge in the world doubled every hundred (100) years. During World War II, it doubled much faster, within twenty-five (25) years. In the so-called third (3rd) industrial revolution, which began with the emergence and widespread...

Read More

NEUROLEADERSHIP – some practical directions and best practices

Introduction – the WHY In today’s dynamic business world, understanding and applying insights from neuroscience/neuroleadership is crucial for effective leadership. Neuroscience provides valuable insights into how the human brain functions, learns, and makes decisions.By delving into this field, leaders can gain a deeper understanding of human behavior, emotions, and cognitive processes, enabling them to make informed decisions and create a positive impact on their teams.Neuroleadership equips leaders with the knowledge of how to motivate and engage their employees, enhance their learning and problem-solving abilities, and foster a collaborative and innovative work environment.By applying neuroscience principles, leaders can create strategies...

Read More

UPORABA NEVROZNANOSTI V VODENJU: MODNA MUHA ALI PRAKTIČEN POSLOVNI PRISTOP?

ZAKAJ BI LAHKO BILA UPORABA NEVROZNANOSTI V VODENJU DOBRODOŠLA? Živimo verjetno v najbolj transformacijskem času v človeški zgodovini. Prihodnost je videti izjemno zahtevna in dinamična, z motnjami (t.i. disruption) v vsem in vsepovsod kot “novim normalnim”. V današnjem svetu turbolentnega poslovanja se spopadamo z vedno večjimi izzivi, ki zahtevajo inovativne in učinkovite rešitve. Znanje nevroznanosti lahko voditeljem pomaga bolje razumeti, kako delujejo možgani in kako se odločitve sprejemajo na ravni posameznika in skupine. To jim lahko pomaga pri razvoju boljših strategij, komunikaciji s sodelavci in pri ustvarjanju bolj produktivnega delovnega okolja. Poleg tega lahko poznavanje nevroznanosti pomaga voditeljem pri upravljanju...

Read More

Sodobni voditelji in njihove ključne kompetence

Serija osmih v-log prispevkov na temo sodobnega voditeljstva Živimo v izrazito dinamičnem, zahtevnem, kompleksnem in spremenljivem času, nabitem z raznoraznimi motnjami iz poslovnega, družbenega in naravnega okolja, ki je obenem dodatno zaznamovan še z značilnostmi digitalne ekonomije. Takšen čas v nas sproža potrebo po stalnem učenju, nadgrajevanju, prilagajanju, umnem in kreativnem delovanju. Takšen zahteven čas potrebuje posameznike, ki so voditelji, liderji z veliko začetnico – in pri tem govorimo o posameznikih, ki razmišljajo s svojo glavo, gledajo naprej, vidijo širšo sliko, prepoznajo vzorce in vzroke ter jih znajo povezati v smiselno celoto. V seriji osmih kratkih prispevkov vam bom...

Read More

MOČ VIZUALIZACIJE IN POZITIVNIH AFIRMACIJ

»Misel, kot misel, ni ne dobra niti slaba; je kreativna akcija, in vedno prevzame fizično obliko. Iz tega sledi – misli, ki jih mislite, postanejo stvari, ki jih imate ali jih nimate.« Genevieve Behrend KAJ JE VIZUALIZACIJA IN KAKO JO LAHKO UPORABIM? Se spomnite naše šampionke Tine Maze? Kaj je delala, preden se je pognala na progo? V mislih in slikah se nam pojavi podoba športnice, ki stoji na vrhu štarta in si v mislih odvrti film uspešne izvedbe tekme ter vidi, kako na koncu slavi zmago. Ljudje smo vizualna bitja – po drugi strani pa naša podzavest (ki...

Read More