Author: ECG

DIGITALNE SINERGIJE ZA USPEŠNO DIGITALNO POSLOVNO PREOBRAZBO

Digitalna poslovna preobrazba je ključ do poslovne konkurenčnosti v današnjem izredno spreminjajočem se in vse bolj zahtevnem poslovnem okolju. To s svojimi značilnostmi in s hitro razvijajočo se digitalno tehnologijo zahteva tudi drugačen tip organizacije in njenega delovanja, kar pomeni tudi spremembo njene organizacijske kulture. Pri tem je temeljno vprašanje za organizacije, ali s(m)o na to novo realnost tudi zares pripravljene? Številne raziskave namreč kažejo, da večina digitalnih poslovnih preobrazb ne prinese zadovoljive rezultate. Naše trdno prepričanje je, da razlogi za to v veliki meri ležijo v pomanjkanju ustreznih digitalnih kompetenc in v nesistematičnem razvoju organizacijske kulture, ki bi...

Read More

USMERITE VAŠE PODJETJE NA ZMAGOVITO POT-OD ZEMLJEVIDA KONKURENČNOSTI DO DINAMIČNE POSLOVNE USPEŠNOSTI

Podjetja ne samo, da so preprosto prisiljena v neprestano odzivanje na vse hitrejše spremembe iz okolja, temveč morajo, če želijo biti med najbolj uspešnimi, tudi sama iskati načine, kako (so)ustvarjati te spremembe. Iskati nove načine, kako trgom, kupcem, partnerjem, globalnemu in lokalnemu okolju ter tudi svojim zaposlenim pokazati, da so boljša od svojih konkurentov.  Prilagodljivost v današnjem svetu preprosto ni več dovolj. Njeno mesto prevzema dinamično soustvarjanje.  Tudi pri tem je eno temeljnih orožjih podjetij še vedno znanje, vendar z novimi viri, z novimi koncepti in ne več zgolj  v glavah posameznikov. Podjetja morajo uporabiti potrebe in znanja, ki...

Read More

UPRAVLJANJE KOMPETENC V PODJETJU ELEKTRO ENERGIJA D.O.O. IN PODJETJE PRIHODNOSTI

Če želijo podjetja preživeti in uspevati v današnjem stalno spreminjajočem se okolju bodo morala uporabljati povsem nove pristope menedžiranja – in sicer bodo morala po mnenju profesorja CK Prahalada (Poslovna šola, Univerza v Michiganu) združevati dva, na prvi pogled, nasprotujoča si koncepta: jasen strateški pogled v prihodnost in dolgoročno razmišljanje ter na drugi strani operativno odličnost in odpornost v sedanjosti. To pa pomeni, da ne bodo smela uporabljati pristopa »počakaj in nato odreagiraj« ali pa pristop »začuti in nato odgovori«, temveč bo za njih edini uporaben pristop »predvidevaj in ustvari« (skladno s slovito Druckerjevo krilatico: »Najboljši način napovedovanja prihodnosti...

Read More

PRIMER VLOGE POSLOVNEGA POVEZOVALCA IZ POSLOVNE PRAKSE

V mesecu juniju 2012 smo v prispevku »Poslovni povezovalec – poslovna vloga prihodnosti« opisali vlogo poslovnega povezovalca, ki jo kot eno ključnih prepoznava kar 75% od 1700 predsednikov uprav (t.i.CEO-tov) zajetih v študiji IBM Institute for Business Value med septembrom 2011 in januarjem 2012. Pravijo namreč, da je sodelovanje na prvem mestu med sposobnostmi, ki jih pričakujejo od zaposlenih.   Vlogi poslovnega integratorja oz. povezovalca namenja posebno pozornost tudi dr. Ichak Adizes, ki pravi, da je ključna, da organizacije ostanejo na vrhuncu svojega poslovanja. Vidi jo z vidika notranjega in zunanjega povezovanja. Vlogo poslovnega povezovalca smo dodatno osvetlili z...

Read More

OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST V GOSPODARSTVU

Skozi vso zgodovino se je človek, da je preživel in se razvijal, moral zbirati informacije o okolju in nevarnostih, ki prežijo nanj. Hkrati pa je moral skrbeti za zaščito svojega znanja pred tekmeci. Že v 6. st.pr.n.št. je kitajski vojaški strateg Sun Cu v svojem delu »Umetnost vojne« pisal in govoril o pomembnosti poznavanja nasprotnika in praktični rabi vohunov. To so bili začetki obveščevalne dejavnosti, ki se je skozi zgodovino razvijala v skladu z tehnološkim in družbenim razvojem in posledično postajala tudi bolj kompleksna in organizirana. Sprva je obveščevalna dejavnost spadala predvsem pod državo, še posebej vojaško področje. Posameznimi...

Read More