Author: Matej Gal Pintar

PRIPRAVA NA RAST!

Za »pripravo na rast« oziroma preobrazbo poslovanja (strategija, taktika, operativa,…)  se vodstva podjetij ponavadi odločajo, ko kazalnik ROE, ROA in ostali kazalniki z zanimivimi kraticami ne kažejo/presegajo vrednosti, ki so jih zastavili na začetku obdobja (ponavadi jih ne dosegajo, včasih pa tudi presegajo, oboje lahko pomeni težave, vendar o tem kdaj drugič). Praviloma vodstva podjetij pred to fazo že naredijo nekatere klasične poteze, da bi na nek način delovali anticiklično, okrnejo stroške (kar pogosto pomeni nižanje plač in ostalih ugodnosti za zaposlene), poskusijo lansirati produkte na nove trge, delajo na povezovanju z drugimi deležniki (joint venture), poskušajo dvigniti učinkovitost...

Read More

REDNI LETNI POGOVOR (S SODELAVCEM)

Trendi in potrebe v poslovnem svetu  nakazujejo, da je vodenje letnega pogovora »must have« element podjetja. V današnjem času pri svojem delu opažamo vedno več  podjetij, ki so pričela s sistematičnim upravljanjem s kadri v podjetju in to ne samo s ključnimi, temveč na  ravni celotnega podjetja. Menedžerji so očitno prepoznali, da kadrovska funkcija v podjetju ni uporabna zgolj za adminstrativna dela temveč, da se jo da uporabiti tudi v razvojne namene. V Sloveniji je to sicer res bolj izjema kot pravilo, vendar trend raste in posledično prinaša za podjetje tako nove možnosti in priložnost kot tudi obveznosti in...

Read More

RAZUMEVANJE VLOGE GLAVNEGA STRATEGA V PODJETJU

Pri našem delu, pa naj bo to optimiziranje podjetij, prestruktuririranje poslovanja ali pa zgolj poslovno svetovanje, se velikokrat vprašamo, kdo v podjetju skrbi za strategijo in posledično nove korake, ki jih bo podjetje naredilo v prihodnosti ter kakšne so njegove pristojnosti in odgovornosti. Velikokrat pridemo do odgovora »nihče tega ne počne«, saj se večino dela in odločitev opravlja kar sproti. Največkrat pa je odgovor »to je v pristojnosti direktorja in ožjega vodstva«, ki se praviloma odločajo na podlagi izkušenj, preteklih dogodkov in predvsem pričakovanj. GLAVNE NALOGE CSO-ja (Chief Strategy Officer -Izvršni direktor za strategijo) Da bi lažje razumeli, kaj...

Read More

AKTUALNI POSLOVNI TRENDI

Mnogokrat se srečujemo z vprašanjem, kaj se bo zgodilo v letošnjem letu? Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Se bo svetovno in evropsko gospodarstvo stabiliziralo? Kje se odpirajo priložnosti za preboj slovenskega gospodarstva? Slovenija, kot sorazmerno majhna država, ni »trend seter« in  je v veliki meri odvisna od svetovnih in evropskih gospodarskih in političnih trendov. Kot se je že izkazalo v preteklosti, se trendi iz ZDA, Nemčije in ostalih večjih držav zahodne Evrope odražajo pri nas z zamikom dobrega leta. Ob pregledu poročil vidimo, da je v letu 2010 svetovno gospodarstvo imelo manjši gospodarski zagon, kot preteklo leto (upad  rasti...

Read More

Z VZAJEMNIM SODELOVANJEM GENERACIJ DO BOLJŠEGA DRUŽBENEGA RAZVOJA

Kljub temu, da se rodnost v Sloveniji v zadnjih nekaj letih povečuje, moramo vedeti, da je to še vedno bolj izjema, kot pravilo. Starejše generacije tako v Sloveniji kot tudi v Evropi še vedno predstavljajo največjo družbeno skupino.  Leta 2010 je bila v Sloveniji povprečna pričakovana življenjska doba za moške 74 let, za ženske 81, trend pa je ob tem še vedno obrnjen navzgor. Istega leta je bilo v Sloveniji 16 odstotkov vsega prebivalstva starega nad 65 let, delež pa naj bi se do leta 2050 celo podvojil, medtem ko je bilo mlajših od 15 let le 15 odstotkov...

Read More
  • 1
  • 2