COACH SVETUJE: KAKO SODELAVCEM DAJATI POTRDITVE NA DELOVNEM MESTU? 

 

Že ptiči na vejah čivkajo, da je sodelavcem potrebno dajati potrditve. Ne govorijo pa o tem, na kakšen način je to potrebno storiti ali pa je razlaga zelo splošna. Potrditve so lahko pozitivne, negativne, pogojne in brezpogojne (glej tabelo). Potrditev je vsako dejanje s katerim pokažemo zaznavanje neke osebe.  To početje ne gre vsem lahko od rok. Odvisno je koliko pozitivnih potrditev ali negativnih smo v življenju prejeli od staršev in drugih, ki so nam predstavljali avtoriteto. Nekdo, ki jih ni prejel dosti, jih bo težje dajal in težje sprejemal.

 

POTRDITVE

 

POGOJNE

BREZPOGOJNE

 

POZITIVNE

 

Pozitivne/

glede na ravnanje.

 

“Dobro si opravil nalogo”

“Nate se lahko zanesem”

 

Pozitivne/

glede na obstoj.

 

” Čeden/a si!”

” Všeč si mi!”

 

 

NEGATIVNE

 

Negativne/

glede na ravnanje.

 

” Tvoje poročilo je neuporabno!”

” Neroden si bil!”

 

Negativne/

glede na obstoj.

 

” Ti si neumen!“

” Nisi mi všeč!”

” Sovražim te”!

 

 

Pri delu morajo vodje posredovati pogojne pozitivne in negativne odzive. Te so usmerjeni na sodelavčevo ravnanje, dejanje, ki ga je opravil. Z brezpogojnimi negativnimi odzivi pri sodelavcih lahko povzroči nemotiviranost, občutek neuspešnosti, posreduje mu sporočilo ne obstajaj, slab si.

Ovire, ki nam onemogočajo zadostno dajanje potrditev so v kulturi in okolici, v kateri živimo. Za naše kulturno okolje je značilno, da je zelo negativno nastrojeno, da se v sodelavcih išče neznanje, napake, z lahkoto se kritizira in na splošno dajanje pozitivnih potrditev ni primerno, ker se zaradi tega sodelavci prevzamejo in dela ne opravljajo dobro. Da to res obstaja lahko vidimo tudi v pravilih, ki so nekako nastala in so zasidrana v našem mišljenju.  Pravila v teoriji imenujemo tudi ekonomija potrditev oz. “stroke economy”.

Pet pravil:

  1. Ne dajaj potrditev, ki bi jih rad dal.
  2. Ne prosi za potrditve, ki bi jih rad dobil.
  3. Ne sprejmi potrditev, ki bi jih rad sprejel.
  4. Ne zavrni potrditev, ki si jih ne želiš.
  5. Ne daj potrditev samemu sebi.

 

Ta pravila vodje in tudi druge ljudi omejujejo, da bi iskreno izrekali potrditve. Tudi zaradi tega je pri naših sodelavcih zaznati veliko “lakoto” po pozitivnih potrditvah in težnjo ljudi po tem, da so opaženi, sprejeti. Zaradi pomankanja potrditev so lahko sodelavci potrti, depresivni, izkoristijo vsako situacijo, da jih vodja opazi, lahko tudi na negativen način.

S ciljem bolj motiviranih in zavzetih sodelavcev bi zato lahko teh pet pravil “stroke economy” spremenili in bi se glasili tako:

1.  Dajaj potrditve, ki jih želiš dati.

2.  Prosi za potrditve, ki bi jih rad dobil.

3.  Sprejmi potrditve, ki bi jih rad sprejel.

4.  Zavrni potrditve, ki si jih ne želiš.

5.  Sebi dajaj veliko potrditev.

 

Z uporabo teh pravil bodo sodelavci bolj motivirani, počutili se bodo sprejete. Klima v delovnem okolju bo pozitivna in rezultati se bodo izboljšali. S takim pristopom bomo tudi zmanjšali napetost, stres, ki ga je zaznati med sodelavci . To pa je za današnji čas, ko smo v recesiji in je veliko negotovosti, zelo pomembno.

 

Matjaž Košir

matjaz.kosir@psiho-terapevt.si

www.psiho-terapevt.si