interim manager / svetovalec / coach

Matej je študiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Denar in finance.

Od leta 2005 do 2007 je znanje in izkušnje pridobival v gospodarstvu na področju zavarovalništva, prehranske industrije in marketinga.

Od leta 2007 do leta 2011 je deloval v različnih organizacijah na vodilnih mestih, kjer se je v glavnem ukvarjal s prestrukturiranjem poslovanja organizacij in optimiziranjem delovnih procesov.

Od leta 2009 do 2013 je deloval kot zunanji sodelavec pri vodenju projektov na področju kulture, sociale in javne uprave. V tem obdobju je sodeloval na projektu ustanavljanja agencije, ki je bila vodena s strani inštitucij Evropske unije.

Je član več nadzornih svetov. Avtor člankov s področja podjetništva, voditeljstva, ravnanja s človeškimi viri, razvoja organizacije in organizacijske kulture.

Od leta 2013 deluje kot svetovalec ter izvajalec izobraževalnih delavnic s področja uvajanja sprememb, metod vitke proizvodnje, nove kulture in klime v podjetju ter poslovne etike, spodbujanja kreativnosti in inovativnosti, motiviranja in komuniciranja, internega in eksternega korporativnega komuniciranja, treningov javnega nastopanja, timskega dela oz. teambuildinga.

Do leta 2017 je opravlja delo interim managerja v večji družbi, svoje delo je opravljal kot Pooblaščenec uprave in je vodil do 40 ljudi.

V svetovalni družbi ENERGOS d.o.o. deluje kot svetovalec in coach na področju strateških preobrazb, razvoja vodstvenih kompetenc, uvajanja izboljšav v podjetjih, upravljanja človeških virov in organizacijskega svetovanja.

M: +38651314747

E: matej.gal@energos-svetovanje.si