Managerski kompas

Diagnostika ključnih kompetenc podjetja

Executive coaching

Razvoj vašega voditeljskega potenciala

 

Merjenje organizacijske klime in zavzetosti zaposlenih

HR kompas

Celovita diagnostika kadrovskih procesov

Ocenjevanje kompetenc zaposlenih

Celoviti assessment: psihometrično testiranje, 360 stopinjska analiza, behavioralni intervjuji, itd.

Sistem voditeljstva

Strateška delavnica, Postavitev strategije, Poslovni modeli

Business Model Generation, Business Model Innovation

Sistemizacije delovnih mest

Reorganizacije, optimizacija organizacijske strukture

Sistemi nagrajevanja in motivacije

MBO & MBV

Ciljno vodenje in letni pogovori, upravljanje vrednot in organizacijske kulture

Karierni načrti zaposlenih

Sistem ključnih kazalnikov uspeha

KPI dashboard in vzpostavitev metrik dolgoročne uspešnosti

Vrednotenje delovnih mest

BI sistemi za boljše poslovno odločanje

Simplicity

Uvajanje “Simplicity” kulture v poslovno prakso organizacije

Vitka organiziranost

Lean Management, Lean Manufacturing

Izboljšave procesov, Optimizacija procesov

Business Process Modeling and Notation (BPMN), Ustvarjanje prihrankov, večjega izplena

Poslovni preobrat (turnaround)

Poslovna sanacija, Prenova podjetij in organizacij

Optimizacija oskrbne verige

Supply Chain Management

Optimizacija komerciale

Čiščenje prodajnega portfelja

Optimizacija poslovnih funkcij

(kadri etc.)

Projektno vodenje in upravljanje

Projektno vodenje

Agilne metodologije

Scrum, uvajanje agilnosti v vse poslovne funkcije

Prenova modela lastne cene, Postavitev modela kalkulacij

Finančna reorganizacija

Finančno svetovanje

Prodajni trening in prodajna akademija

Voditeljska zakladnica

Problemske delavnice

Sistematičen razvoj poslovnih kompetenc

Teambuilding in teambonding strateške delavnice

Optimizacija nabave, Strateška nabava