Procesi

Vitko upravljanje · Upravljanje sprememb · Stroškovna učinkovitost · BPM

Poslovanje podjetij v globaliziranem poslovnem svetu postaja vedno bolj kompleksno. Podjetja morajo skrbeti, da so cenovno učinkovita ter hkrati zagotavljajo ustrezno kvaliteto inovativnih proizvodov in storitev svojim strankam. Podjetja prehajajo iz tradicionalnih načinov delovanja v povezovalne, učeče se organizacije, ki za svoje delovanje potrebujejo bistveno manj resursev kot v preteklosti. Svoje procese organizirajo na način, da imajo produkti višjo dodano vrednost ter manj t.i. »izgub« ali izmeta. Za dosego tega pa je seveda potrebno znanje, predani in motivirani zaposleni, ki imajo jasen cilj ter podjetje, ki ima vzpostavljen sistem minimalnih standardov in notranjih kontrol.