Strateške revitalizacije

Korporativne strategije · Strategija poslovnih enot · Strateško planiranje · Prenova poslovnega modela · Skrbni pregled podjetja – Celovita diagnostika ključnih kompetenc podjetja (managerski kompas)

V zvezi s strategijo podjetja obstaja znamenita metafora: “Podjetje brez strategije je kot Krištof Kolumb, ko je odplul odkrivat Ameriko. Zapuščajoč pristanišče ni vedel, kam je namenjen. Ko je prišel v Ameriko, ni vedel, da je tja prišel. In ko se je vrnil, nikomur ni mogel zatrdno razložiti, kje je bil.”

Najpreprostejša definicija iz sodobne teorije strateškega managementa pravi, da je strategija zaveza, da bo podjetje izbralo točno določeno smer, pot in sklop aktivnosti. Dobra strategija mora jasno določati način, kako se bo usmerjalo številne vire podjetja k istemu cilju. Sloviti guru managementa Peter F. Drucker je strategijo poimenoval kot teorijo, celovito filozofijo biznisa oz. poslovanja na področju interakcij z odjemalcem, ali kot način, kako se ustvarja in dobavlja produkte in/ali storitve.