Prodaja in nabava

Analiza potrošnje · Notranja in zunanja analiza · Opredelitev prodajne in nabavne strategije ter določitev ciljev · Razpisni postopek in izbor dobavitelja · Pogajanja · Upravljanje uspešnosti · Prodajna odličnost

Nakupne navade strank se hitro spreminjajo, njihovo znanje o produktih, storitvah, rešitvah in njihovih substitutih, ki obstajajo na trgu, je vsak dan bogatejše. Po drugi strani pa imajo podjetja na voljo ogromno količino podatkov o svoji strankah, trgih,… Vodilna podjetja tako vedno lažje in hitreje preoblikujejo svoje marketinške in prodajne funkcije in posledično ustvarjajo višje prihodke.

Na drugi strani podjetja nabavno funkcijo vse prepogosto vidijo kot funkcijo, ki ima v podjetju vlogo zniževanja stroškov. Pravzaprav pa gre nabavna funkcija predvsem v smeri upravljanja gibajočih se cen, vzpostavljanja partnerstev ter še mnogo drugih dejavnikov.