Adria Airways Tehnika
Bolnišnica Golnik
DRI - družba za razvoj infrastrukture
Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Mariborske livarne Maribor
Merkur Zavarovalnica
Mestne Lekarne Kamnik
Ministrstvo za obrambo RS
Raifeissen leasing
Sklad za razvoj kadrov
Steklarna Hrastnik
Steklarna Rogaška
Tigar Corporation a.d. Pirot
TNT EXPRESS WORLDWIDE
Tovarna rezilnega orodja TRO
Triglav, zdravstvena zavarovalnica
Veterinarska zbornica Slovenije
Zavarovalnica Maribor