E-SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  **Z izborom okvirčka »soglašam s prijavo« in potrditvijo izbora v prejetem elektronskem sporočilu potrjujem, da sem skrbno prebral in v celoti razumel spodnjo izjavo upravljavca o varstvu osebnih podatkov ter soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov za namene:

  • Obveščanje o novicah na portalu ECG knjižnica (E4E novice)

  Z izborom okvirčka »potrjujem« in potrditvijo izbora v prejetem elektronskem sporočilu sem seznanjen in potrjujem, da bosta moje osebne podatke v zgoraj navedeni namen lahko obdelovala skupna upravljavca Eudace d.o.o. in Energos d.o.o.

  Po potrditvi izbora vam bomo iz razloga avtentifikacije poslali elektronsko sporočilo, katerega potrdite s klikom na link. S potrditvijo elektronskega sporočila bo postopek soglasja k obdelavi vaših osebnih podatkov zaključen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete na enak način kot ste ga dali.

   

   

  VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

  V družbah Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. se zavedamo pomembnosti osebnih podatkov, zato v to področje vlagamo veliko pozornosti in naporov, da bi bili vaši osebni podatki ustrezno varovani in upravljani. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh pomembnostih iz področja varstva osebnih podatkov. Pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov zato izjavo skrbno preberite. Podjetji Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. zagotavljata, da bodo vaši osebni podatki obdelovani in varovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

   

  Kaj so osebni podatki

  Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

  Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa…

  Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

  Skupna upravljavca osebnih podatkov sta podjetji EUDACE d.o.o., družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana in ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana.

  Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa

  Osebni podatki, ki jih bomo zbrali z vaše strani in na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski in/ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v družbah EUDACE d.o.o. in ENERGOS d.o.o..

  Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

  Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

  • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
  • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
  • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

  V primeru podaje pisnega ali elektronskega soglasja v obdelavo vaših osebnih podatkov boste soglašali, da bosta vaše osebne podatke v strinjani namen lahko obdelovala skupna upravljavca družbi Eudace d.o.o. in Energos d.o.o..

  Za katere namene obdelujemo osebne podatke

  Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

  • Obveščanje o novicah na portalu E4E novice

  Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

  Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

  V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • naslov
  • pošta
  • telefonska številka
  • elektronski naslov

  Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

  Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov.

  Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

  Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov:

  EUDACE d.o.o., družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@eudace.eu.

  ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@ecg.si.

  V primeru preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bosta oba upravljavca vse vaše zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehalo obdelovati.

  Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

   

  Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

   

  Pravica do izbrisa/pozabe ali popravka netočnih osebnih podatkov

  Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da popravita oziroma dopolnita netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

  Od upravljavcev imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov v zvezi z vami.

  Upravljavca vas bosta v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestila.

  Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

  Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

  Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da vam posredujeta osebne podatke, ki jih obdelujeta v zvezi z vami.

  Od upravljavcev imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujeta v zvezi z vami, na vašo zahtevo posredujeta drugemu upravljavcu.

  Pravica do ugovora

  Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene obveščanja ali trženja, bosta upravljavca osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehala obdelovati.

  Vse pravice lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov:

  EUDACE d.o.o., družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@eudace.eu  ali ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 44E, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@ecg.si.

  Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

  Od upravljavcev imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov in vir osebnih podatkov.

  Kršitev varstva osebnih podatkov

  V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

  V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

  Pravica do pritožbe

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

   

  Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

  Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

  V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

  EUDACE d.o.o., družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o.,

  Litostrojska cesta 44E,

  1000 Ljubljana

  elektronski naslov info@eudace.eu.

  Tel. Št.: +386 (0) 599 42 160

   

  ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o.,

  Litostrojska cesta 44E,

  1000 Ljubljana

  elektronski naslov info@ecg.si.

  tel. št.: +386 41 233 390

   

  Avtorske pravice / Copyright

  Energos d.o.o. (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh http://www.ecg.si v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani.
  Energos d.o.o. vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd…) objavljene vsebine le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

   

  Pridržki

  Energos d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh http://www.ecg.si. Energos d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh. Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Energos d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani.V nobenem primeru ni mogoče podjetja Energos d.o.o. smatrati za odgovornega za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in  nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani http://www.ecg.si.