partner, management konsultant, interim manager in executive coach

Dobran Juričan ima 15 letne izkušnje v vlogi management konsultanta, interim managerja in/ali executive coach-a ter poslovnega trenerja, ki pri svojem delu integrira discipline, kot so: Strategija in Planiranje (BSC, Hoshin Kanri), Lean Management, Lean Manufacturing, Continuous Process Improvement (CPI), Business Process Management (BPM) / Business Process Reengineering (BPR), Business Model Generation & Innovation, Organization Development (OD), Change Management, Executive Coaching and Leadership.

Proizvodne reference: Steklarna Hrastnik (nov poslovni model, optimizacija PE Special, optimizacija komerciale, harmonizacija komerciale + proizvodnje, optimizacija interne logistike, prenova modela lastne cene), Monter (reorganizacija in optimizacija proizvodnje), TRO (uvod v vitko proizvodnjo), Alples (prenova poslovnega modela), MLM (uvedba izboljšav in optimizacija proizvodnih procesov), KMK BOX (uvod v vitko proizvodnjo), TIGAR CORPORATION (restrukturiranje komerciale in proizvodnje).

M: +38651300721

E: dobran.jurican@energos-svetovanje.si