svetovalec

Aleš S. Berk je direktor družbe (Managing partner) A.L.P.H.A. FINANCE in ima bogate izkušnje iz strukturiraja in prestrukturiranja poslovnih procesov ter modelov, s številnimi uspešno zaključenimi poslovnimi primeri. Svoje izkušnje je pridobil tekom vodstvenega, svetovalnega in nadzorniškega dela. Dodano vrednost naročnikom zagotavlja v različnih fazah poslovnega in finančnega prestrukturiranja, njegova področja osredotočenja pa so zagotavljanje in nadgradnja kontrolinških mehnanizmov za odločanje, oblikovanje vzdržnih rešitev poslovnega in finančnega prestrukturiranja, vrednotenje, implementacija, pogajanja z različnimi interesnimi skupinami v podjetjih (t.j. dobavitelji, kupci, finančnimi upniki, davčnimi in nadzorniškimi organi, Evropsko komisijo itd.), obvladovanje tveganj, oblikovanje motivacijskih shem za zaposlene (variabilno nagrajevanje), implementacija strategij obvladovanja stroškov in zagotavljanje motivacije vodstvu podjetij. Ales S. Berk je habilitirani profesor za finance na Univerzi v Ljubljani, raziskovalec, zavarovalni posrednik in upravičenec do uporabe globalnih nazivov Chartered Alternative Investment Analyst in Financial Risk Manager. Je tudi izvedenec Računskega sodišča RS.

+38641751299