svetovalec

doc.dr. Andrej Raspor je doktor znanosti družbenih ved. Več kot 30 let je deloval v gospodarstvu. Trenutno pa združuje predavanje, svetovanje in podjetništvo. Ustanovil je tudi svoje lastno start up podjetje.

Ključna področja njegovega raziskovanja so delovna razmerja in procesi v storitveni dejavnosti s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika stroškov kot tudi organizacije delovnega časa.

Je avtor več izvirnih znanstvenih, strokovnih in drugih člankov.

Je nosilec predmetov Iskanje zaposlitve, Politika načrtovanja človeških virov, Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti, Vodenje organizacij in procesov, Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb, Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti, Osnove projektnega menedžmenta, Trženje storitev.

Mentorira študente pri izvajanju različnih raziskav, med drugim tudi s področja merjenja organizacijske klime, kulture in zavzetosti zaposlenih.

Izvaja tudi delavnice Z boljšo izrabo delovnega časa do večje konkurenčnosti, Kako izboljšati gostinsko storitev, Postavljanja ciljev in Iskanja zaposlitve.

M: +38651313221

E: andrej.raspor@ceatm.org