svetovalec / coach

Igor Pirc je univerzitetni diplomirani pravnik s 15 letnimi izkušnjami s področja upravljanja družinskih podjetij, delovnega prava, korporacijskega prava, prava javnih naročil in prava s področja telekomunikacij.

Pri svojem delu ne deluje le kot pravni strokovnjak, pač pa kot svetovalec in coach najvišjemu vodstvu podjetij (management consulting).

Sodeluje v fazi priprave sprememb in pri njihovi implementaciji v prakso. Svoje izkušnje je pridobival tako pri delu z večjimi slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami, kot tudi pri delu z manjšimi družinskimi podjetji.

Je partner in svetovalec v podjetju Eudace d.o.o.

Leta 2008 je zaključil MBA študij na Cotrugli Business Academy v Zagrebu. Leta 2010 je opravil pravniški državni izpit in izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. V letu 2016 je magistriral z magistrskim delom »Pravni vidiki pojma družinsko podjetje – »Family Business«.

Za seboj ima več kot 500 uspešno izvedenih svetovalnih projektov s področja organizacije družb in izvedenih pravnih postopkov.

M: +38631337392

E: igor@eudace.eu