svetovalec

Po izobrazbi je magister ekonomskih znanosti in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij ter sodni cenilec.

Ima večletne izkušnje na področju ocenjevanja vrednosti podjetij za različne namene in podjetij različnih velikosti ter pri ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev. Sodeloval je tudi pri več pripravah načrtov prestrukturiranja podjetij. V svoji 14-letni karieri si je največ izkušenj pridobil na bančnem področju in sicer na različnih področjih, tudi vodstvenih ter v organih odločanja (upravljanje kreditnih tveganj, investicijsko bančništvo, poslovanje s prebivalstvom, nadziranje družb).

V letih 2009-2013 je deloval kot član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2014 je pridobil Potrdilo za člane nadzornih svetov in upravnih odborov Združenja Nadzornikov Slovenije.

V okviru svoje svetovalne družbe se ukvarja: s finančnim svetovanjem, ocenjevanjem vrednosti in prestrukturiranjem podjetij, skrbnimi in neodvisnimi (due diligence ) pregledi, in s poslovnim in finančnim preoblikovanjem družb.

+38640519202