partner / svetovalec, poslovni coach – POTENTIOLOG

  • Janezova ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov – skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih.
  • Njegova ključna strokovna področja so: razvoj potenciala podjetij in posameznikov, upravljanje talentov, razvoj vodstvenih kompetenc, upravljanje (digitalne) organizacijske kulture in (digitalnih) kompetenc, strateško upravljanje kadrov ter vzpostavljanje sistemov poslovne in delovne uspešnosti.
  • Janez Žezlina je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
  • V okviru lastne marketinške agencije je deloval na področju direktnega marketinga, promocije in pospeševanja prodaje različnih blagovnih znamk, izobraževanja in vodenja projektov.
  • V podjetju Socius je od leta 2001 deloval kot vodja projektov na področju upravljanja človeških virov in organizacijskega svetovanja, svetovalec na področju razvoja osebnostnih, podjetniških in poslovnih potencialov ter izdelave študij izvedljivosti na področju podjetništva in turizma. Bil je tudi član Sociusove mednarodne ekipe svetovalcev, ki je skupaj z IFC-jem (International Financial Corporation, podružnica Svetovne banke) uvajala standarde korporativnega upravljanja v regiji (Srbija, Bosna in Hercegovina).
  • Od leta 2009 deluje kot partner, svetovalec in trener v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem.
  • V Sociusu je bil tudi trener Treninga Dale Carnegie® (najstarejši in vodilni trening za razvoj osebnostnih in poslovnih potencialov na svetu) z mednarodno licenco.
  • Zaključil je prvo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 101) in nadaljuje profesionalni študij psihoterapije (transakcijska analiza TA 202).

 

Nekaj zadnjih referenc:

Gorenje d.d., Primorje d.d., Livar d.d., SKB Banka d.d., Schneider Electric d.o.o., Tigar a.d. Pirot, Delta Holding a.d. Beograd, Telefonija a.d. Beograd, HSE d.o.o., Immorent Ljubljana d.o.o., Unicef Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Immorent Beograd d.o.o., CINDI Slovenija, Arcelor Mittal, Zenica in Prijedor, Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor; Univerzitetni klinični center, Ljubljana, F.A. MAIK d.o.o., Maribor; GEA COLLEGE d.d., Ljubljana; Unija poslodavaca Srbije (UPS), Beograd; Lesna – TIP Tovarna ivernih plošč Otiški vrh d.d., Otiški vrh; Elektro Energija d.d., Halcom d.d., Simobil d.d., DARS d.d., Steklarna Hrastnik d.d., Steklarna Rogaška d.d., Sportina Group, AMZS d.d., Livar d.d., SGP Pomgrad d.d., Givo Real d.o.o., Begrad d.d., Inštitut za javno upravo, Kapitol d.o.o., Primat d.d., Zdravstvena zavarovalnica Triglav d.d., Tigar a.d. Pirot, Banka Slovenije, Adria Airways d.d., Ahac d.o.o., Zavod za zaposlovanje Slovenije, KOC Steklar, KOC trajnostna gradnja, KOC LES,  KOC Tovarne prihodnosti, Aerodrom Ljubljana – Fraport Slovenija d.o.o., Telemach d.o.o., Skupina SIJ, Skupina A1, Schenker DB Slovenija d.o.o., Adria Mobil d.o.o., Luka Koper d.d., DIHS, IIBA Slovenija, Elan d.d.

M: +38641233390

E: janez.zezlina@energos-svetovanje.si