poslovni trener, svetovalec

  • Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani socialni delavec.
  • Leta 2000 se je pridružil podjetju Halcom, kjer je s sodelavci vzpostavil sistem izdajanja kvalificiranih digitalnih potrdil. Funkcijo direktorja Halcom-CA je opravljal vse do leta 2008. V istem letu se je preusmeril na kadrovsko področje in v podjetju Halcom vzpostavil kadrovsko službo. Kot direktor za razvoj in selekcijo kadrov se je aktivno ukvarjal s kadrovskimi procesi, bil zadolžen za razvoj in strokovnost zaposlenih, dobre odnose in negovanje kulture podjetja.
  • Je aktivni izvajalec SDI delavnic (delavnice učinkovite komunikacije in reševanja konfliktov) in drugih delavnic s področja komunikacije ter izvaja coaching (spodbujanje odličnosti pri vodjih in drugih zaposlenih).
  • Zaključil je tretjo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 202) in je v postopku pridobivanja naziva TA transakcijski analitik – svetovalec.
  • S podjetjem Energos d.o.o. sodeluje na različnih projektih kot svetovalec pri kadrovskem in strateškem upravljanju, upravljanju talentov, upravljanju (določitev, analiza, razvoj) kompetenc zaposlenih v gospodarskih družbah ter razvoju voditeljskih kompetenc vodij.

Nekaj zadnjih referenc:

  • Skupina SIJ (delavnice za delovodje in mlade potenciale), Oriks d.o.o., Skupina A1, Center za socialno delo Nova Gorica

M: +38631537397

E: marko.kostelec@energos-svetovanje.si