svetovalec / coach / psihoterapevt

Študiral v Ljubljani na Filozofski fakulteti, smer Pedagogika – Zgodovina, kjer si je pridobil naziv diplomiran pedagog in zgodovinar.

Deset let je opravljal delo pedagoga – terapevta, vodil je socioterapevtske skupine in opravljal individualno delo, bil je vzgojitelj predšolskih otrok, od leta 1995 do 2009 je deloval kot višji svetovalec in trener v SOCIUS-u d. d. Ljubljana.

V svetovalni družbi ENERGOS d.o.o. vodi treninge, predava na seminarjih in izvaja delavnice, coaching, individualno terapevtsko delo in analizo ter oceno kompetenc za vodstva in sodelavce v slovenskih gospodarskih družbah.

Vsebine in področje njegovega strokovnega dela so oblikovanje timov in timsko delo, medosebni odnosi, razvoj osebnostnih in poslovnih potencialov, ocena in razvoj kompetenc, čustvena inteligenca, učinkovito delo v skupini, obvladovanje stresa.

Bil je tudi trener Treninga Dale Carnegie® z mednarodno licenco, V mesecu april 2004 je v tem okviru pridobil licenco trenerja trenerjev. Svoje trenersko znanje prenaša na udeležence seminarjev in treningov v tujini (Poljska, Bolgarija, Romunija, Grčija, Češka, Slovaška). Usposobljen je za ocenjevanje kompetenc zaposlenih v družbah, vodi Behavioralne intervjuje in Coaching (spodbujanje odličnosti pri vodjah in drugih zaposlenih).

Zaključil je prvo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 101). Končal je profesionalni štiri letni študij transakcijske analize, je specializant transakcijske analize in redno izvaja psihoterapijo.

M: +38641399840

E: matjaz.kosir@psiho-terapevt.si