COACH SVETUJE: Motivacija sodelavcev, ki mi niso blizu?

“Kot vodja se srečujem s situacijo, da imam v svoji ekipi tudi nekaj ljudi, ki mi niso všeč. Kako naj motiviram te ljudi (glede na to, da mi niso všeč), na kakšen način naj pristopim do njih oz. komuniciram z njimi?”

Vsak medčloveški odnos je vzajemen. Tudi odnos med vodjem in vodenim ima enake principe. V vzajemnem odnosu vsak udeleženec zadovoljuje svoje potrebe. Vodja naj bi bil človek, ki je strokovnjak za medosebne odnose, istočasno je tudi človek, ki ima določene izkušnje in sprejete odločitve, ki jih je pridobil v svojem življenju. Med njimi so tudi vzorci vedenja ali določene osebnostne lastnosti, ki jih  pri njihovih starših niso marali. Vse to lahko vpliva, da vodji nekdo od podrejenih ni simpatičen in zaradi tega se do njega lahko kot vodja neprimerno vede. Ker je medosebni odnos dvosmeren odnos, drug na drugega vplivata oba udeleženca odnosa. S svojim vedenjem spodbujata drug pri drugem določene odzive, ki so prijetni ali neprijetni. Določena reakcija vašega podrejenega bo pri vas spodbudila občutke, ki ste jih imeli v podobni situaciji v vašem življenju in vaša reakcija bo negativna, do podrejenega boste čutili odpor. Kot vodja se morate zavedati, da vam vsi podrejeni ne bodo simpatični in, da boste z nekaterimi sodelovali lažje z drugimi težje. Izhajati morate iz pozicije:  Jaz sem OK – Ti si OK. Biti pozitiven do vseh podrejenih, tudi do tistih, ki vam niso najbolj všeč. Tudi v teh podrejenih morate videti dobre lastnosti, odkriti sposobnosti, ki jih imajo in vaš odnos graditi na teh osnovah. Če se boste prepustili opazovanju negativnih lastnosti pri podrejenem in stalnemu poudarjanju le teh, se boste znašli v situaciji, ko ne boste sposobni zaznati pri njih ničesar pozitivnega. To pa vas bo pripeljalo do tega, da boste vedno težje sodelovali z njimi.

Poleg impulzov, ki jih dobivate od podrejenega, lahko negativen odnos do nekoga vzpostavite tudi na podlagi negativnih informacij, ki ste jih o nekom pridobili.  Da  boste o nekom ustvarili boljše mnenje in se izognili težavam, morate človeka kot vodja bolje spoznati. Dober način za spoznavanje je pogovor. Med pogovorom si izmenjate informacije, ki vas niso dosegle in so bile v negativnih sporočilih zakrite.

S tem, da boste človeka spoznali, boste pridobili tudi informacijo o tem kaj ga motivira, kakšne vrednote ima in tudi katere so njegove dobre in slabe lastnosti. Tak pogovor vam omogoči, da spremenite vaš odnos do njega. Tudi, če ga po pogovoru ne sprejemete popolnoma, se lahko pri motiviranju in delu osredotočite na lastnosti, ki vas pri njemu ne motijo. Vodje v takih primerih rečejo: “ Na morem pohvaliti človeka, če mi ni všeč!”. Če se boste osredotočili na njegove dobre lastnosti in bo vaš odnos do njega OK, mu boste lažje dajali pozitivne spodbude (pohvala, priznanje), ki jih potrebuje vsak človek. Kajti tudi podrejeni, ki vam ni všeč, ima poleg slabih lastnosti veliko dobrih, ki jih zaradi našega odnosa do njega ne vidimo. Dobre lastnosti moramo poiskati, jih pozitivno spodbujati in s tem boste dosegli, da bo podrejeni bolj motiviran, vi kot vodja bolj uspešni in tudi rezultati tima, ki ga vodite bodo boljši.

 

Matjaž Košir

matjaz.kosir@energos-svetovanje.si

matjaz.kosir@psiho-terapevt.si

www.psiho-terapevt.si