Serija osmih v-log prispevkov na temo sodobnega voditeljstva

Živimo v izrazito dinamičnem, zahtevnem, kompleksnem in spremenljivem času, nabitem z raznoraznimi motnjami iz poslovnega, družbenega in naravnega okolja, ki je obenem dodatno zaznamovan še z značilnostmi digitalne ekonomije.

Takšen čas v nas sproža potrebo po stalnem učenju, nadgrajevanju, prilagajanju, umnem in kreativnem delovanju.

Takšen zahteven čas potrebuje posameznike, ki so voditelji, liderji z veliko začetnico – in pri tem govorimo o posameznikih, ki razmišljajo s svojo glavo, gledajo naprej, vidijo širšo sliko, prepoznajo vzorce in vzroke ter jih znajo povezati v smiselno celoto.

V seriji osmih kratkih prispevkov vam bom predstavil ključne kompetence sodobnega voditelja, za delovanjem v takšnem poslovnem in družbenem kontekstu.

Prvi v-log: Uvod in voditelj kot VIZIONAR

Drugi v-log: Sodobnega voditelja krasi ODPRTOST

Tretji v-log: Sodobni voditelj si upa biti DRZEN

Četrti v-log: Sodobni voditelj je kredibilen (INTEGRITETA VODITELJA)