V sodobnem, dinamičnem svetu voditeljtvo postaja vedno bolj kompleksna naloga, ki zahteva razumevanje in uporabo različnih pristopov za ohranjanje produktivnosti in dobrega počutja naših sodelavcev, med drugim tudi z uporabo (spo)znanj nevroznanosti.

Ena izmed takšnih ključnih komponent uspešnega voditeljstva je sposobnost krepitve pozitivnih nevrotransmiterjev med oz. v sodelavcih/timu, znanih tudi po kratici D.O.S.E. – dopamina, oksitocina, serotonina in endorfinov.

V tem članku bomo raziskali, zakaj je to pomembno v današnjem poslovnem okolju in kako lahko voditelji s praktičnimi usmeritvami to dosežemo v svojih timih.

Zakaj je (o)krepitev D.O.S.E. nevrotransmiterjev dandanes tako pomembna in potrebna?

V sodobni poslovni kulturi, ki je vse pogosteje zaznamovana z visokimi stopnjami stresa, konkurenco in hitrim tempom, je v naših delovnih sredinah pomembno ustvariti okolje, ki spodbuja pozitivna čustva in dobro počutje (t.i. well being) oz. dobro izkušnjo (t.i. employee experience) sodelavcev.

Krepitev pozitivnih nevrotransmiterjev, kot so dopamin, oksitocin, serotonin in endorfini, lahko pomaga izboljšati njihovo motivacijo, povečati produktivnost, okrepiti medosebne odnose ter zmanjšati stres in konflikte v delovnem okolju.

Dopamin je povezan z nagrado in motivacijo ter igra ključno vlogo pri spodbujanju ciljev in prevzemanju iniciative.

Oksitocin je znan kot “hormon ljubezni” in je ključen za vzpostavljanje zaupanja, medsebojno povezanost in sodelovanje v ekipi.

Serotonin igra pomembno vlogo pri uravnavanju razpoloženja, samozavesti in socialnih interakcijah.

Endorfini pa delujejo kot naravni analgetiki in so odgovorni za občutek sreče in ugodja.

Praktične Usmeritve za (o)krepitev D.O.S.E. nevrotransmiterjev v našem timu

1. Spodbujanje doseganja ciljev in nagrad: voditelji lahko spodbujamo krepitev dopamin v svojem timu z jasno postavljenimi cilji in nagradami za dosežke. To lahko vključuje individualne in skupinske nagrade ter priznanja za dosežke.

2. Gradnja zaupanja in sinergičnih medsebojnih odnosov: oksitocin se krepi z ustvarjanjem varnega in podpornega delovnega okolja (psihološko varno okolje), kjer se naši sodelavci počutijo spoštovane in cenjene. Voditelji lahko spodbujamo medsebojno zaupanje z odprto komunikacijo, sodelovalnim delom (po principih soustvarjanja in vključevanja – spodbujanja avtonomije in opolnomočenja) in priložnostmi za team building dejavnosti.

3. Poudarjanje pomembnosti prav vsakega posameznika: serotonin se lahko poveča s priznavanjem in cenjenjem prispevkov vsakega člana ekipe. Spodbujajmo pozitivno delovno okolje, kjer se vsak sodelavec počuti pomembnega in videnega (Dale Carnegie je s tem v zvezi oblikoval naslednje zimzeleno načelo za dobre medosebne odnose: »Ravnaj tako, da se bo drugi čutil pomembnega in stori to iskreno.«)

4. Spodbujanje telesne aktivnosti in dobrega počutja: endorfini se sproščajo ob telesni aktivnosti in pozitivnih izkušnjah. Spodbujajmo zdrav življenjski slog in nudimo različne možnosti za telesno vadbo ter aktivnosti za zmanjšanje stresa, kot so meditacija in sprostitvene tehnike.

5. Ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja: skozi vse vidike vodenja je ključno ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, kjer se sodelavci počutijo podprte, motivirane in srečne/angažirane. To vključuje jasno komunikacijo, konstruktivno povratno informacijo, priložnosti za razvoj kariere ter spoštovanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.

Zaključek

Voditelji imamo pomembno vlogo pri sistematični krepitvi pozitivnih nevrotransmiterjev v naših timih, s čimer lahko pozitivno vplivamo na to, da bodo naši sodelavci v kar »najboljši koži« (s tem pa tudi produktivnejši in angažirani hkrati). Z razumevanjem in uporabo praktičnih usmeritev za krepitev D.O.S.E. nevrotransmiterjev lahko voditelji ustvarjamo takšno delovno okolje, ki spodbuja motivacijo, zaupanje, produktivnost in dobro počutje zaposlenih. To pa bo pripomoglo k dolgoročno (še) boljšim rezultatom, večji angažiranosti ter trajnostnemu uspehu celotnega podjetja v tem dinamičnem in vedno bolj kompleksnem poslovnem okolju.

Mag. Janez Žezlina

Potentialog

Energos d.o.o.

E: janez.zezlina@ecg.si

Več  o tem pa v naslednjem prispevku:

Angleška verzija prispevka / english version: