Pravijo, da je 21. stoletje čas, ko lahko prav vsak ne glede na svoja izhodišča uspe. Vsi drugačni, vsi  enakopravni. Pa slednje res povsem drži? Zagotovo je za uspeh na različnih področjih pomembnih več dejavnikov. V podjetništvu so zagotovo pomembni dejavniki uspeha osebnostne lastnosti, način razmišljanja, vztrajnost, delo, potrpežljivost, močna volja, sposobnost učenja iz napak, itd. Kaj pa spol? Ali tudi ta vpliva na uspeh v podjetništvu?

Tako v zasebnem življenju kot tudi v podjetništvu je večni izziv sodelovanje in gradnja odnosa med moškim in žensko. Kako delujejo moški in kako delujemo ženske, so psihologi preverili s pomočjo naslednjega poskusa. V labirint so poslali skupino žensk in skupino moških. Obojni so morali sami najti način, kako priti iz njega. Moški so kaj kmalu nekoga postavili za vodjo, glede na njegove fizične in druge lastnosti. Za reševanje iz labirinta so tako izbrali tiste, ki so bili skavti oz. imeli podobne izkušnje in ti so »reševanje« tudi vodili. Ženske so se problema lotile drugače, po principu kolektivne inteligence. Vse skupaj so raziskovale labirint in iskale pot ven, hierarhija pri njih ni bila jasno vidna. Se podobno dogaja tudi v poslovnem svetu? Pri tem ni pravila, kaj je prav in kaj narobe, je preprosto drugače.

Tudi sicer imajo moški povsem drugačne čustvene potrebe kot ženske. Moški hrepenijo po sprejemanju, priznavanju, občudovanju in naklonjenosti. Ženske čustvene potrebe so spoštovanje, varnost, razumevanje in skrb. Ob predpostavki, da velja podjetništvo za t.i. »moški svet«, je za žensko zelo pomembno, da poleg ohranjanja svoje identitete in načina delovanja, osvoji pravila igre, ki so jih do sedaj večinoma postavljali moški. Toda svet se spreminja in prav tako vodila v podjetništvu. Vse bolj postaja pomembno ravnovesje med moškimi in ženskami, medsebojno sodelovanje ter pomoč in podpora tudi v poslovnem svetu.

 

Izzivi in pasti žensk v podjetništvu se kažejo na mnogih področjih. Med najbolj pogostimi so še vedno slabo poslovno okolje, informacijske luknje, slabe možnosti za mreženje, nefleksibilna ponudba olajšav in varstva otrok, spolna diskriminacija in stereotipi ter slaba ponudba ustrezne finančne podpore.

 

Šele pred nekaj desetletji so začele ženske počasi vstopati v poslovno življenje. Poslovne ženske sicer lahko srečamo v vsej zgodovini, vendar jih je bilo v primerjavi z moškimi mnogo manj. Videti je, da se ženska loti samostojnega posla ob drugačnih predpostavkah in na drugačen način kot moški. V prvi vrsti mora ženska okrepiti svojo samozavest, da to zmore in mora začeti zaupati vase. Pri svojem podjetniškem cilju potrebuje ustrezno poslovno okolje in mentorstvo. Ključnega pomena zanjo sta zanesljiva strokovna in finančna podpora.

V gospodarskih razmerah, kakršne so sedaj, je vse bolj pomembno povezovanje in mreženje med podjetniki in podjetnicami. Liz Cable, strokovnjakinja na področju socialnih medijev, pravi: »Mislim, da ženske v frazi socialno mreženje slišijo le besedo socialno. Moški slišijo mreženje. Ženske se še ne znamo dobro tržiti oz. promovirati na pravi način. Kljub temu, da je 84% uporabnikov socialnih omrežij žensk, je dvakrat več moških kot žensk, ki bodo pristopili ali kontaktirali osebo, ki je ne poznajo, za poslovne namene.«  Podjetnica mora biti pri mreženju bolj strateška ter previdna glede tega kako gradi svojo mrežo poznanstev, koga vključi vanjo ter kako se promovira, da hkrati ustvarja kredibilnost ter je opazna, skozi to pa gradi svojo kariero in svoj posel.

Položaj žensk v poslovnem svetu se v Sloveniji vztrajno izboljšuje. Vendar je vključevanje žensk v podjetništvo  še vedno bistveno nižje kot pri moških. V letu 2009 je znašal delež žensk med nastajajočimi in novimi podjetniki 24,2 %, medtem ko je med ustaljenimi podjetniki delež 28,7%.

(Vir: GEM 2009 za Slovenijo)

 

Največji izziv s katerim se srečujejo ženske podjetnice je konflikt med delom in družino. Voditi uspešno podjetje pomeni najti zdravo ravnovesje med obema. Pri tem je potrebno poudariti potrebo po varstvu otrok s fleksibilnim delovnim časom. Znotraj družine je velikokrat večja odgovornost na strani ženske, ki ima vlogo mame in gospodinje. To pomeni, da ima na nek način dve zaposlitvi, eno znotraj družine in drugo v okviru svoje kariere. To je izredno težek položaj za ženske. Za podporo ženskam pri izvajanju obeh vlog so potrebne spremembe v mentaliteti in načinu razmišljanja glede žensk in njihovih odgovornosti ter možnosti.

Še vedno so prepogosto prisotni tudi stereotipi o ženskah in podjetništvu. Zelo počasi so moški začeli sprejemati ženske kot poslovne partnerke, sebi enakovredne. Marsikdo je menil, da ženska v poslovnem svetu, zlasti pa na vodilnih mestih, nima kaj iskati. Danes zavzemajo ženske mnoge visoke položaje na vseh ravneh poslovnega, družabnega in tudi političnega življenja. Na tej poti se še vedno nemalokrat soočajo z morebitnimi žaljivkami ali neokusnimi pripombami svojih moških kolegov. Ženska naj tega nikar ne prenaša molče. Potrebno je nevljudnega kolega takoj prekiniti ali celo poseči tudi po ostrejših ukrepih. Vse skupaj velja ob predpostavki, da se ženska vede poslovno, korektno in poslovnemu okolju primerno.

Ko karizmatična ženska uspe na svoji podjetniški poti, s tem opogumi in da elan za prodor tudi drugim. Uspešnim ženskam v poslovnem svetu gre pripisati velik del zaslug, da se vse več vodilnih položajev in prijazno podjetniško okolje odpira tudi za ženske. Zelo pomembno je, da poslovna ženska nikoli ne pozabi, da je ženska. V ospredje naj postavi svojo strokovnost in profesionalnost, vse je potrebno početi s pravo mero in okusom, tudi njen zunanji videz je prilagojen njeni poziciji. Zavedati se mora, da je za poslovno žensko še toliko bolj kot za moške kolege pomembno, da vedno in povsod ohrani svojo uglajenost.

 

Za konec nekaj namigov, kako lahko podjetnica uspešno deluje v t.i. »moškem svetu«.

Izkazovati mora samozavest in odločnost. Mora biti družabna in ves čas sklepati nova poznanstva ter jih negovati. Dobro je, da ima vsaj kanček smisla za humor, saj je tako lažje prodreti v moški svet. Za takojšnjo pridobitev spoštovanja naj uporablja svoj uradni naziv. Vedno mora biti dobro pripravljena na poslovna srečanja z moškimi poslovnimi partnerji. Prezentacije in možnosti za poslovno sodelovanje naj bodo predstavljene kratko in jedrnato. Na sestankih in srečanjih naj govori o dejstvih in podaja ključne informacije.   

 

Z gotovostjo lahko rečemo, da so v marsičem očitne razlike med moškim in žensko tudi v poslovnem svetu. Uspešna ženska v poslovnem svetu nikakor ni tista, ki posnema moške v oblačenju, obnašanju in načinu dela, zato, da se lahko umesti v poslovno okolje. Danes lahko v podjetniških vodah uspejo tudi ženske s svojim slogom in stilom, ki ga imajo. Pomembno je, da si izgradijo avtoriteto, spoštovanje in zaupanje svojih poslovnih partnerjev in zaposlenih.

 

Pripravila:

Anja Žagar

info@zensko-podjetnistvo.eu