Povzeto iz časopisa Dnevnik: petek, 18.05.2012

Tekst: Jana Petkovšek Štakul, Dnevnik d.d.

Ljubljana – Poklic poslovnega analitika je v Sloveniji še precej neznan. „In v njegovi promociji in razvoju pa vidiva priložnost za slovenska podjetja, kot tudi za kadrovske strokovnjake, da razvijajo razlikovalne kompetence podjetja in s tem njegove konkurenčne prednosti. Zato se je IIBA Chapter Slovenia odločila, da v načrtu letošnjih dogodkov, priredi tak dogodek,“ pojasnjujeta mag. Janez Žezlina in Aleš Štempihar, ki bosta 29. maja v Ljubljani gostitelja seminarja za kadrovike z naslovom IIBA poslovni analitik – poslovna vloga prihodnosti. 

Aleš Štempihar: Osnovna izhodišča in naloge IIBA poslovnega analitika pridejo v poštev za vse velikosti podjetij in vse branže. Kajti prav vsa podjetja se srečujejo s težavo prepoznati široko sliko in povezati različne akterje pri oblikovanju posameznih delov rešitev v celovito rešitev, ki je v skladu s to široko sliko. IIBA poslovni analitiki poleg tega pospešujejo izvedbo teh rešitev v praksi in tako pridemo do končne slike hitreje.

 

Kdo je poslovni analitik in kakšno je njegovo poslanstvo?


Aleš Štempihar
: IIBA poslovnega analitika ne moremo enačiti s tistimi informatiki, ki se ukvarjajo s poslovnim obveščanjem, in tudi ne z klasičnimi tržnimi ali borznimi analitiki. Lahko bi rekli, da so oboje le »podmnožica« IIBA poslovnih analitikov na operativnem nivoju. Na strateškem nivoju poslovni analitiki skrbijo za inoviranje strategij in poslovnih modelov, na taktičnem pa predvsem delujejo na področju procesov (procesni analitiki) in projektov, kot pomočniki sponzorjev in projektnih vodij. Poslovni analitik je najprej nekdo, ki vidi široko sliko poslovne potrebe, bodisi težavo, priložnost, tveganje, nato predlaga pristope k rešitvi, vidi tudi široko sliko rešitve, ki jo pomaga sooblikovati poslovnim deležnikom ter nato uvajati v prakso. Pri tem povezuje različne nivoje organizacije – upravljalski in izvedbeni -, različne poslovne funkcije, na primer poslovne funkcije in IT, lahko tudi različne vodje, kot so funkcijski in projektni vodje. Letos je matična organizacija IIBA poudarila predvsem vlogo IIBA poslovnega analitika pri izvajanju sprememb, pri čemer razvija svoj model menedžmenta sprememb. Ne smemo pa pozabiti še na eno poslanstvo, ki je v razumevanju pravih potreb kupcev. Gre še za malo naprednejšo svetovalno prodajo.

 

Kje in kako je poslovni analitik lahko partner kadrovskemu delavcu oziroma HRM?


Aleš Štempihar
: IIBA poslovni analitik ni pomemben samo zaradi pospeševanja poslovne uspešnosti organizacij, temveč predstavlja s svojim izredno natančno razdelanim kompetenčnim profilom vlogo, ki bo kadrovskim službam lahko pomagala realizirati naslednje cilje:

 • slediti sodobnim trendom razvoja organizacij in kadrov;
 • odkrivati nove profile, ki lahko prispevajo k uspešnosti podjetij;
 • prinašati v podjetja nove drugačne vsebine usposabljanja in izobraževalne vsebine; 

Janez Žezlina:

 • Pa tudi bolj sistematično razvijati in upravljati z bazo talentov v podjetjih, saj po mednarodnih raziskavah organizacije uporabljajo samo 5% internih informacij, ki jih imajo na voljo (uporaba t.i. BigData sistemov);
 • bolje delovati v interfunkcijskih oziroma interdisciplinarnih timih. V tem primeru poslovni analitik igra vlogo povezovalca oz. koordinatorja med poslovnim in tehničnim delom ekipe v podjetju.
 • pospeševati kulturno stalnega učenja in sistematičnega prenosa znanja v podjetju in
 • nenazadnje interno promovirati ter pozicionirati kadrovsko funkcijo na bolj strateške nivoje, saj lahko poslovni analitik in kadrovik skupaj pomembno prispevata k večji dodani vrednosti kadrovske funkcije za interne stranke kot tudi kontinuiranemu razvoju verige dodane vrednosti v podjetju.

 

Kaj torej lahko kadrovik pričakuje od poslovnega analitika in koliko se tovrstno sodelovanje v slovenskih podjetjih že uveljavlja?

Aleš Štempihar: IIBA poslovni analitik pomaga kadrovikom povezati kadre iz različnih delov organizacije, pri čemer jih osredotoča predvsem v poslovno koristnost rešitev, kadrovik pa ima še vedno večjo vlogo pri usposabljanju teh kadrov.

Janez Žezlina: Prav tako IIBA poslovni analitik dviguje vrednost kadrovski funkciji, saj jo fokusira na poslovne potrebe njenih uporabnikov, kot so vodstvo, zaposleni, bodoči zaposleni in drugi ter ji pomaga s tem v zvezi pripravljati kadrovske rešitve in dobre prakse, ki bodo tej funkciji s tem zagotovili višjo dodano vrednost njenih aktivnosti. V slovenskih podjetjih ima tovrstno sodelovanje po najinih izkušnjah še veliko priložnosti in je trenutno bistveno premalo uveljavljeno oz. vsaj ni sistematično upravljano.

 

Ali pride tovrstno povezovanje v poštev pri vseh podjetjih ali samo za srednje velika in velika oziroma za starejša in tista, ki so na globalnih trgih?

Osnovna izhodišča in naloge IIBA poslovnega analitika pridejo v poštev za vse velikosti podjetij in vse branže. Kajti prav vsa podjetja se srečujejo s težavo prepoznati široko sliko in povezati različne akterje pri oblikovanju posameznih delov rešitev v celovito rešitev, ki je v skladu s to široko sliko. IIBA poslovni analitiki poleg tega pospešujejo izvedbo teh rešitev v praksi in tako pridemo do končne slike hitreje.

 

Jana Petkovšek Štakul

Dnevnik d.d.

 

Odgovarjala sta:

Aleš Štempihar, Askit d.o.o., ales.stempihar@askit.si

Janez Žezlina, Energos d.o.o., janez.zezlina@energos-svetovanje.si

 

IIBA poslovna analitika za KADROVIKE

 

Vabimo vas na interaktivno delavnico “IIBA poslovni analitik – poslovna vloga prihodnosti“, ki bo potekal 29.5.2012 med 13:00 in 16:00 v Hotel-u Slon v centru Ljubljane.

 

Delavnica je namenjena: vodjem kadrovskih služb, vodjem služb za razvoj kadrov in vodjem izobraževanj ter vsem ostalim kadrovskim delavcem, ki jih zanimajo nove poslovne vloge.

 

Ta nova poslovna vloga lahko kadrovskim službam pomagala realizirati naslednje cilje:

 • slediti sodobnim trendom razvoja organizacij in kadrov;
 • odkrivati nove profile, ki lahko prispevajo k uspešnosti podjetij;
 • prinašati v podjetja nove drugačne izobraževalne vsebine;
 • razvijati in upravljati z bazo talentov v podjetjih.

 

Kotizacija za seminar znaša 25 EUR in gre zgolj za pokritje stroškov prostora in pogostitve. Poravna se z računom po dogodku.

 

Prijavnica

 

Udeležba na seminarju vam prinaša tudi dodatno ugodnost v obliki popusta 50 EUR na kotizacijo za že tretjo konferenco Napredni poslovni pristopi 2012, ki bo potekala 12. in 14.6.2012. Seminar namreč sodi v sklop dogodkov, ki napovedujejo to konferenco.

Agenda dogodka

12:30 – 13:00 Sprejem in registracija
13:00 – 13:10 Namen seminarja, Uvodni pozdrav organizatorja Askit d.o.o.
13:10 – 13:25 Poslovni trendi in poslovna realnost – zakaj v svetu narašča pomen vloge poslovnega analitika z vidika krepitve konkurenčnosti organizacij, Janez Žezlina, Energos & Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenia Chapter
13:25 – 13:55 Kdo je poslovni analitik in kakšno je njegovo poslanstvo, Aleš Štempihar, IIBA Slovenia Chapter
13:55 – 14:35 Predstavitev kompetenčnega modela poslovnega analitika, Janez Žezlina, Energos
14:35 – 14: 50 Merjenje učinkovitosti dela poslovnega analitika, Janez Žezlina, Energos & Aleš Štempihar, IIBA Slovenia Chapter
14:50 – 15:10 Vloga IIBA poslovnega analitika pri uveljavljanju HR kot strateške funkcije v organizaciji, Janez Žezlina, Energos
15:10 – 15:30 Poslovni analitik in kadrovik kot partnerja pri vzpostavljanju kulture zmagovitih sinergij, Janez Žezlina, Energos
15:30 – 15:50 Kako si predstavljam vlogo poslovnega analitika, udeleženci
15:50 – 16:00 Vprašanja in odgovori