Uspešnost podjetja je v največji možni meri odvisna od kakovosti njegovega vodenja, kot je tudi uspešnost posameznika v njegovem osebnem in profesionalnem življenju povezana s tem, kako učinkovito ta posameznik vodi različne skupine, s katerimi stopa v medsebojne odnose. S tem v zvezi v tokratnem prispevku navajam nekaj nasvetov, kako postati boljši vodja, nasvetov, ki jih lahko uporabite tako v profesionalnem, kot v prenesenem pomenu tudi v osebnem življenju.

Vsak vodja se je verjetno že velikokrat vprašal, kakšen je pravi način za vodenje zaposlenih. Kako jih naj motiviram, da bodo še bolj zavzeti za delo, da bodo dosegali boljše rezultate in, da bo s tem gospodarska družba ostala konkurenčna. Pojavlja se tudi vedno več pobud, da bi se podaljšal delovni teden, skratka da bi zaposleni preživeli še več časa na delovnem mestu. S podaljševanjem delovnega časa se krajša čas, ki ga preživimo s svojo družino, v katerem se ukvarjamo s svojimi prostočasnimi dejavnostmi in smo aktivni še na mnogo drugih področjih. Zaposleni velikokrat nimajo dovolj časa, da bi lahko uredili vse »družinske zadeve« izven delovnega časa in zato želijo, ali so prisiljeni, velikokrat nujne ali potrebne zadeve opraviti med delom.

V takih primerih se lahko vodilni delavci odzovete strogo po pravilih in brez izjeme odrečete odsotnost iz dela zaradi privatnih opravkov. To je najlažji način, ker se vam ni potrebno ukvarjati s problemi zaposlenih. Zaposleni pa bodo postali nezadovoljni, nemotivirani, manj produktivni, delovno vzdušje in občutek pripadnosti se bodo poslabšali. Vodilni delavci se boste počutil slabo. Bolj primerno je, da se odzovete na nekatere prošnje in jih skušate odobriti. Kako jih boste odobrili, je odvisno od količine dela in zahtev, ki so v tistem trenutku.

Kot vodje morate biti prilagodljivi in to boste dosegli z upoštevanjem naslednjih pravil:

  1. Upoštevajte razlike med zahtevami in potrebami zaposlenih. Potrebe so lahko periodične (peljati otroka v šolo in domov) in v zvezi z njimi morate najti stalno rešitev, nekatere potrebe vaših sodelavcev pa so enkratne in zahtevajo od vas, da se odločite v trenutku in rešujete odsotnost delavca sproti. Potrebe obravnavajte individualno in rešitve prilagajajte trenutnim zahtevam pri delu.
  2. Sprejemajte kompromise pri zadovoljevanju potreb zaposlenih. Če prošnje ali potrebe ne morete sprejeti, je ne zavrnite. Poskušajte najti kompromisno rešitev, ki bo zadovoljila vas in zaposlenega. Do kompromisnih rešitev boste prišli le, če se boste pogovorili z zaposlenim in z njim pregledali vse možnosti.
  3. Predlagajte alternativne rešitve. Zaposlenemu lahko predlagate rešitev, ki jo ni predvidel. Tudi, če nimate alternativne rešitve, bo vaša pripravljenost iskati primerne rešitve zaposlenemu pomenila veliko. S tem boste pri sodelavcu spodbudili večjo pripadnost.
  4. Pričakujte, da se bo potreba pojavila ob najbolj neprimernem trenutku. Zavedati se morate, da bo do takih situacij prihajalo in da  jih ne boste imeli vedno pod nadzorom. Razburjenje ne bo pomagalo, ne vam in ne zaposlenemu. Obvladajte jezo in ne zavrnite prošnje takoj.
  5. Bodite potrpežljivi. Zaposleni, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami, so velikokrat neproduktivni in niso skoncentrirani na delo. Pokažite, da jih razumete in jim pomagajte svetovati ali poiskati primerno rešitev. S tem boste dosegli, da bo zaposleni lažje obvladoval težave in se posvetil delu in ga dobro opravljal.
  6. Na primeren način zavrnite prošnjo. Ko se znajdete v situaciji, ko resnično ni mogoče odobriti prošnji zaposlenega, mu to na primeren način obrazložite. Povejte mu, da ga razumete in dobro argumentirajte, zakaj ne morate ugoditi prošnji. Zaposleni bo reagiral manj prizadeto.
  7. Do vseh zaposlenih imejte enak odnos. Zaposleni imajo v privatnem življenju različne statuse. Tisti, ki imajo družino se večkrat znajdejo v takih situacijah, kot zaposleni, ki so samski. Obravnavajte vse enako. Tako bodo zaposleni ugotovili, da imate za vse enaka merila  in s tem ne povzročate sovraštva med zaposlenimi.
  8. Načrtujete nepredvidene izostanke. Zelo težko je načrtovati nekaj, za kar ne morate biti prepričani, kdaj se bo zgodilo. Lahko pa si naredite »Plan B«, ki vam bo omogočil, da v takih situacijah vključite v delo nadomestnega zaposlenega. Delo bo kljub temu opravljeno.

 

Pravi voditelji motivirajo svoje zaposlene in znajo biti prilagodljivi, ko je to dopustno, po drugi strani pa šefi ukazujejo svojim zaposlenim in se strogo držijo internih pravil in zakonskih okvirjev! Kakšen vodja želite biti vi?

 

 

mag. Janez Žezlina

Poslovni coach

janez.zezlina@energos-svetovanje.si