Author: mag. Janez Žezlina

Ambidextrous Leadership: Balancing for Sustainable Success

In today’s fast-paced business environment, the ability to be an ambidextrous leader is more crucial than ever. Ambidextrous leadership refers to the skill of managing and balancing opposing demands, such as innovation and efficiency, short-term objectives and long-term goals, or strict discipline and employee autonomy. This duality enables leaders to adapt quickly to changes, foster a resilient workforce, and sustain organizational growth amidst constant market fluctuations. In my article “Prava mera – Kako do trajnega razvoja organizacij in posameznikov v njih?”, the emphasis is on finding the right balance across various leadership dimensions to ensure long-term organizational and individual...

Read More

PREBUDITE GENIJA V SEBI

V sodobnem poslovnem okolju, kjer se spremembe odvijajo s svetlobno hitrostjo, je razvoj kreativnosti in inovativnosti ključnega pomena. Organizacije in posamezniki, ki delujejo v njih, se vedno bolj soočajo z nenehnimi izzivi in priložnostmi, ki od njih zahtevajo hitro prilagajanje in ustvarjanje novih rešitev. Da bi (p)ostali trajnostno konkurenčni in uspešni, je pomembno, da znamo izkoristiti oz. sistematično razvijati svoje skrite potenciale oz. prebuditi »genija* v sebi«. Pomembnost (razvoja) kreativnosti in inovativnosti v sodobnem poslovnem okolju V današnjem dinamičnem poslovnem svetu sta kreativnost in inovativnost nepogrešljivi. Organizacije, ki ne zmorejo slediti hitrim spremembam, tvegajo, da bodo ostale za konkurenco....

Read More

Zasidrajte najboljšo verzijo samega sebe

Ali bi si tudi vi želeli na “klik” prebuditi najboljšo različico samega sebe? Takrat, ko jo (spet) potrebujete? Predstavljam vam tehniko sidranja -> mentalne tehnike, ki izhaja iz NLP-ja (nevrolingvističnega programiranja). Njena ideja pa je, da zasidramo svojo najboljšo različico, ko smo bili v bistvu najboljša verzija samega sebe, v svoji super podobi oz. stanju in ta zmagovalna občutja prebudimo, ko jih potrebujemo, s pomočjo t.i. SIDRA. Tehnika je sestavljena iz treh korakov.  1. Prvi korak je, da se spomnimo na dogodek, kjer smo se izredno dobro počutili, kjer smo bili najboljša verzija samega sebe. 2. Korak je v...

Read More

NEVROVODITELJSTVO – (O)KREPIMO POZITIVNO “DOZO”

V sodobnem, dinamičnem svetu voditeljtvo postaja vedno bolj kompleksna naloga, ki zahteva razumevanje in uporabo različnih pristopov za ohranjanje produktivnosti in dobrega počutja naših sodelavcev, med drugim tudi z uporabo (spo)znanj nevroznanosti. Ena izmed takšnih ključnih komponent uspešnega voditeljstva je sposobnost krepitve pozitivnih nevrotransmiterjev med oz. v sodelavcih/timu, znanih tudi po kratici D.O.S.E. – dopamina, oksitocina, serotonina in endorfinov. V tem članku bomo raziskali, zakaj je to pomembno v današnjem poslovnem okolju in kako lahko voditelji s praktičnimi usmeritvami to dosežemo v svojih timih. Zakaj je (o)krepitev D.O.S.E. nevrotransmiterjev dandanes tako pomembna in potrebna? V sodobni poslovni kulturi, ki...

Read More

Navigating Turbulence – > The Essence of Adaptive Leadership in Today’s Business Landscape

In an ever-evolving business landscape marked by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), the role of leadership has transcended mere management to become a beacon of adaptability and resilience. As organizations confront disruptive forces and unpredictable challenges, the imperative for adaptive leadership has never been more pronounced. The essence of adaptive leadership lies in its ability to navigate through turbulent waters with agility, empathy, collaboration, and an insatiable thirst for learning. Our recent poll on LinkedIn shed light on the perceptions of professionals regarding the essential skills for adaptive leadership. The results were illuminating, with a clear consensus emerging...

Read More