Author: mag. Janez Žezlina

Navigating Turbulence – > The Essence of Adaptive Leadership in Today’s Business Landscape

In an ever-evolving business landscape marked by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), the role of leadership has transcended mere management to become a beacon of adaptability and resilience. As organizations confront disruptive forces and unpredictable challenges, the imperative for adaptive leadership has never been more pronounced. The essence of adaptive leadership lies in its ability to navigate through turbulent waters with agility, empathy, collaboration, and an insatiable thirst for learning. Our recent poll on LinkedIn shed light on the perceptions of professionals regarding the essential skills for adaptive leadership. The results were illuminating, with a clear consensus emerging...

Read More

VALUE CREATION AS A CATALYST OF YOUR SUSTAINABLE SUCCESS

In today’s fast-paced business world, it’s no secret that staying ahead of the competition is essential for success. But what exactly does it take to maintain long-term organizational competitiveness? Our recent LinkedIn Poll reveals that the answer lies in one key characteristic: constant value creation. With 34% of respondents choosing it as the most crucial aspect of modern corporate culture, it’s clear that businesses that prioritize value creation are the ones that will thrive in the long run. In this article, we’ll dive deeper into why value creation is so important and how businesses can make it a central...

Read More

PREŽIVETI ALI POLNOVREDNO ŽIVETI?

Bodite čim več časa v stanju flowa! Kako v današnjem (totalno dinamičnem, spremenljivem, hiperintenzivnem, z motnjami nabitem) poslovnem in družbenem okolju dobro Biti, polnovredno Živeti in Uživati ter s tem posledično Briljirati, na različnih življenjskih področjih? Tako da smo čim več v stanju t.i. Flowa oz. živimo najboljšo različico samega sebe (op.p. the best version of you / your true self)?  Ali kot bi stari Grki temu rekli -> biti (čim več časa) v stanju evdamonije, ki pomeni dobro življenje ali razcvet. Evdamonijo pa dosežemo tako, da živimo čim bolj krepostno in gradimo zavestno in sistematično svoje dobre značajske lastnosti....

Read More

DIRIGENT IN VODITELJ STA SE SREČALA

KAJ LAHKO O VODITELJSTVU (SPO)ZNAMO OD NAJBOLJŠIH SVETOVNIH DIRIGENTOV? Se (še) spomnite Sport Billlyjeve čudežne torbice? Na coachingih in treningih pogosto vprašam udeležence gornje vprašanje? Sport Billy je bil seveda tisti deček, ki je imel v svojem arzenalu čudovito torbico, iz katere je vedno lahko vzel ravno pravo orodje – rešitev za točno določen problem. In že je tu analogija z vodenjem – tudi za sodobne voditelje je pomembno, da je njihova »Sport Billy voditeljska torbica orodij in dobrih praks« čim bolj polna – tako da vedno znajo in zmorejo ven vzeti ravno pravo orodje, glede na kontekst, v...

Read More

VODITELJ NAJ ORKESTRIRA USTVARJALNA OKOLJA IN SPODBUJA NJIHOVO STALNO NADGRADNJO

Največja človeška zabloda so naše predstave in mnenja, naša percepcija. Vse naše znanje ima izvor v naših percepcijah – kako vidimo stvari/situacije/okolje/vsebine. Zato se je stvarem in situacijam bistveno lažje upirati (jim kljubovati, v njih dvomiti) na začetku kot pa na koncu. Leonardo da Vinci Dovolite mi, da ob tej priložnosti uporabimo oz. parafraziram nekaj ​​provokativnih misli in globokih uvidov od enega mojih najljubših avtorjev Yuvala Noaha Hararija (avtorja Sapiensa, Homo Deusa, 21 lekcij za 21. stoletje) … … ki govori o najpomembnejših veščinah, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti … ter na to podlago potem razvijam naprej razmišljanja...

Read More