TOTALNI MARKETING je poslovni koncept, ki ga lahko uporabimo kot učinkovito orodje v prizadevanju za dosego poslovne odličnosti poljubne gospodarske družbe. Ideja je zelo podobna vsebini, ki jo je podal Tadej Jontez pod naslovom Interni marketing, (E4E – 3/2013) in se z njo smiselno povezuje. Pravzaprav gre za različne poti k cilju, ki je v bistvu isti.

Zakaj poudarjamo besedo »marketing«?

Ker je marketing oz. trženje, v bistvu,  cilj in smisel obstoja sleherne gospodarske (z)družbe. Tržne aktivnosti so običajno osredotočene na trg, na kupca. V našem primeru, pa nam »marketing« služi kot sredstvo interne presoje smiselnosti vsake delovne naloge, ki jo izvajajo posamezni zaposleni opazovane družbe. In to še preden trg oceni vrednost naših skupnih naporov.

Zakaj poudarjamo besedo »totalni«?

Ker želimo po eni strani uporabiti vsa razpoložljiva, etično nesporna sredstva; po drugi strani  pa zagotoviti vključitev vseh posameznikov, sodelavcev družbe. In pri tem mislimo resnično na vse: od direktorja do čistilke (ali pa obratno). Iz vidika funkcioniranja družbe, kot organizma, sta namreč oba enako pomembna, kakor tudi katerikoli od ostalih sodelavcev.

Koncept totalnega marketinga postavlja vsakemu posameznemu sodelavcu zelo jasna in konkretna vprašanja:

–          Ali je vaše delo (naloga)  potrebno za prodajo tržnega produkta družbe?

–          Na kakšen način je vaše delo (naloga) povezano s prodajo tržnega produkta družbe?

–          Ali se zavedate povezanosti svojega dela s prodajo tržnega produkta družbe?

–          Ali se zavedate, da je uspešnost prodaje tržnega produkta družbe odvisna od vašega dela?

 

Vsa navedena vprašanja so del koncepta, hkrati pa naj na tem mestu dodamo nekaj komentarja zgolj na slednje: gre za direktno vprašanje, ki na najboljši način ponazarja bistvo totalnega marketinga. Posredno namreč postavlja trditev: Uspešnost prodaje je odvisna od tvojega dela! In s to trditvijo sooča slehernega člana, sodelavca družbe, in ga nagovarja:  Vsi smo prodaja!

Napisano morda zveni kot parola nekega minulega časa, pa vendar, če to »parolo« vzamemo resno, se nam odpirajo vrata poti k odličnosti.

Kakšen odziv posameznikov in kolektiva lahko pričakujemo?

Ob geslu »Vsi smo prodaja!« bi se poljuben kolektiv, tako na splošno, še nekako strinjal, ne pa tudi z naslednjo izpeljavo: Ali se vi osebno, čutite odgovornega za neuspešnost prodaje?

Bržkone bi večina kolektiva ogorčeno zavrnila kakršnokoli svojo povezanost z neuspešnostjo prodaje. Ironija posebne vrste je v tem, da nemalokrat tudi prodajni kadri podobno odreagirajo…

In vendar, dejstvo je, da geslo »Vsi smo prodaja!« je in mora biti hrbtenica skupnih prizadevanj. Vsi člani družbe so resnično odgovorni, tudi zaslužni, za (ne)uspešnost prodaje. Seveda ne na enak način in v enaki meri. To se v praksi pogosto zanemarja.

Ambicija koncepta totalni marketing je uveljavitev gesla »Vsi smo prodaja!« in to na način , ki upošteva specifično povezanost slehernega posameznika in njegovega dela s tržnim produktom družbe. V tem kontekstu je logično, da so vsi posamezniki s svojim delom potrebni in hkrati pomembni za prodajo. Pri tem so povsem odveč vse relativne primerjave med posamezniki (oz. njihovim delom), v smislu, kdo je bolj pomemben (potreben) od drugega. Ne gre zgolj za obzirnost na človeški ravni, ampak za škodljive posledice, ki jih lahko povzroča interpretacija sicer potrebnih (in pomembnih) del kot manj pomembnih in sčasoma kot nepotrebnih.

Slednje vse prepogosto zaznamuje marsikatero družbo, ki bi lahko bila mnogo uspešnejša brez diskriminatorne obravnave posameznih del (ali celo kompletnih funkcij).  

 

Povzetek

Ključna vprašanja, ki jih zastavlja totalni marketing, preko odgovorov zrcalijo podobo stanja  v opazovani družbi. Kakšnega stanja, pravzaprav? V osnovi gre za vedenje oz. zavedanje posameznikov o povezanosti njihovega dela s tržnim produktom družbe. Govorimo lahko,  torej o stopnji zavedanja. In to tako na ravni slehernega posameznika, kakor tudi zbirno za celoten kolektiv. Ugotovljena stopnja zavedanja je izhodišče za sistematične aktivnosti totalnega marketinga, z enim samim ciljem – dvigniti stopnjo zavedanja na višji nivo.

Z vsem spoštovanjem, nagovarjam vodilne delavce: mnogi lastniki in managerji, v svojih firmah »garate kot konji«;  pri tem pa pogrešate podporo ljudi, ki so »pod vami«. Želite, da bi tudi podrejeni nosili svoj del, pa vam nekako ne uspeva najbolje…

 

Hmm – poizkusite totalni marketing!

 

 

Bojan Rus

Poslovno svetovanje, vodenje, izobraževanje – Bojan RUS s.p.
Sovretova pot 2, 2250 PTUJ; e-mail:
x.bojanrus@gmail.com
mobilni telefon: 031 666 121