BODITE COACH SVOJIM ZAPOSLENIM

Coaching postaja v poslovnem svetu vedno bolj pomembna dejavnost. Zaradi sprememb, ki se dogajajo, se spreminjajo tudi znanja in veščine – kompetence, ki naj bi jih imeli managerji in zaposleni. Znanja in veščine lahko pridobimo z učenjem, udeležbo na seminarjih in delavnicah, lahko imamo osebnega svetovalca.  Nove veščine bomo težko pridobili samo z novim znanjem. Pridobljeno znanje moramo uporabljati v praksi, nemalokrat se nam pripeti, da se zaradi neuporabe le to izgubi.  Zaradi nove poslovne resničnosti, kjer se poudarjajo čas, stroški in kvaliteta, morajo managerji in zaposleni reagirati hitro in proaktivno. Pri tem se morajo aktivirati njihovi notranji potenciali, ki se jih velikokrat ne zavedajo.  Pri odkrivanju potencialov jim v veliki meri lahko pomaga proces coachinga.  

Coaching izvira iz področja športa. Začetnik je Timothy Galway, trener tenisa, ki je ugotovil, da so rezultati boljši, če njegov varovanec sam najde način za izvedbo določenih gibov. Rezultati, ki jih je varovanec dosegel, so bili slabši, če jim je dal navodila sam. Ugotovil je, da si mora varovanec sam predstavljati, kako bo izvedel določen udarec in s tem doseže boljše rezultate.

 

Definicija coachinga

Coaching je nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v njihovem življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces coachinga klienti poglobijo svoje učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kvaliteto svojega življenja.

 

Uporaba coachinga pri vodenju

Ne zadostuje samo, da zaposlenim posredujemo informacije o dogodkih v podjetju, o njegovih dosežkih, spremembah, potrebno je tudi izbrati pravilen način dostopanja do njih in izbrati ustrezno metodo podajanja teh informacij, da jih zaposleni razumejo tako, kot jih je potrebno razumeti in da nimajo nekih napačnih predstav ali nerazumevanj. Potrebno je znati pravilno pristopiti in pravilno posredovati informacijo. Če imate kot nadrejeni s svojim delojemalcem pošten odnos, ste jim dostopni in jim ne dajete vtisa vaše večvrednosti, bodo zaposleni imeli dobro mišljenje o vas, menedžerjih.

Coaching je metoda, ki omogoča poglobitev zavedanja znanja in veščin za doseganje dolgoročnih ciljev menedžerja, kar je povezano z zadovoljnimi in delovno uspešnimi zaposlenimi, katerim je ta menedžer nadrejen. S to metodo se ugotavlja, kako priti do zastavljenega cilja (če delo ni ustrezno) oziroma kako izvesti zastavljene modifikacije (če vedenje ni ustrezno). Namen metode je uspešno sodelovati z zaposlenimi, z njimi komunicirati, imeti urejen odnos, skratka metoda coaching je metoda za uspešnejše vodenje zaposlenih. Glavni namen je izboljšati delovno uspešnost zaposlenih in njihov odnos do dela, ter s tem prebuditi potencial v njih. S to metodo zaposlenih ne učimo, temveč jim pomagamo, da se učijo sami in da krepijo svojo osebnostno rast.

 

Kako pomaga coaching?
• Pomaga upravljati s časom in stresom, ki je pogosti spremljevalec ljudi, ki so (pre)zaposleni.
• Izboljša komunikacijo, produktivnost.
• Izboljša delovno učinkovitost.
• Izboljša odnose.
• Ustvarja boljše, primernejše strategije poslovanja.
• Zagotovi podporo.

 

Ena od značilnosti coacha je, da ni potrebno, da je coach strokovnjak na področju, kjer trenira treniranca. Kot coach mora imeti razvite kompetence, ki mu omogočajo uspešno delo z klienti.

 

Kompetence coacha

 1. Socialne kompetence:
  • Coach mora biti odprt do ljudi, kazati mora iskreno zanimanje za vsakega posameznika.
  • Kazati mora spoštovanje, izhajati iz pozicije, Jaz sem Ok – Ti si OK.
  • Njegov jezik mora biti prilagojen klientom, primeren okolju v katerem deluje.
  • Dajati mora občutek profesionalnosti.
  • Vzpostaviti mora okolje zaupnosti in varnosti, da se klienti počutijo varne in se ne bojijo neuspeh
 2. Kompetenca odzivanja:
  • Dajati mora podporo viziji in ciljem, ki jih ima klient.
  • Njegovi odzivi morajo biti usmerjeni na dejanja klienta in ne na njegov obstoj (Primer: To delo ste opravili dobro, ker ste uporabljali sledeče kompetence – dejanje. Zelo ste pametni – obstoj.)
  • Spodbuja uporabo naučenega in povezuje to z že naučenim .
  • Odzivi morajo biti kratki, razumljivi in pozitivno naravnani – učenje s pozitivnimi spodbudami.
 3. Kompetenca poslušanja in postavljanja vprašanj:
  • Biti mora aktiven poslušalec.
  • Poslušati mora na najvišjem empatičnem nivoju.
  • Biti v pogovoru aktiven udeleženec.
  • Postavljati mora odprta ne zaprta vprašanja.
  • Uporabljati vprašanja, ki pripeljejo klienta na višji nivo zavedanja o pridobljenih kompetencah.
  • Z vprašanji pripeljati klienta do konkretne aplikacije pridobljenih kompetenc pri delu.
 4. Kompetenca uporabe trenerskih veščin:
  • Uporabljati različne metode treninga, ki so prilagojene potrebam vsakega treniranca.
  • Treniranje mora biti usmerjeno v cilje, ki jih ima klient.
  • Ustvariti varno okolje, v katerem coaching poteka.
 5. Prezentacijske kompetence:
  • Dobro podajanje navodil
  • Podajanje dejstev in argumentov
  • Struktura podajanja – uvod, jedro in zaključek

 

Poleg naštetih veščin, ki so potrebne za uspešen coaching proces, mora coach poznati tudi temeljne andragoške principe, ki so nujno potrebni za delo z odraslimi:

 1. Odrasli morajo v izobraževalnih procesih videti smisel in cilje.
 2. Vzdušje mora biti prijateljsko in neformalno.
 3. Odrasli morajo biti vključeni v proces in sprejeti morajo odgovornost za svoje učenje.
 4. Coach mora povezovati izkušnje pridobljene s coachingom z vsakdanjo situacijo.
 5. Coach mora biti entuziastičen in pozitivno naravnan do kompetenc, ki jih pridobivajo odrasli.
 6. Odrasli se morajo zavedati svojega napredka in morajo imeti občutek, da so nekaj dosegli.
 7. Metode pri coachingu morajo biti raznolike.
 8. Odrasli morajo biti motivirani za dosego prav določenega cilja.

 

Kot vidimo, je coaching zahteven proces, ki zahteva od obeh udeležencev veliko aktivnosti. Toda le z dobro izvedenim procesom coachinga bomo dosegli, da bodo zaposleni dosegali boljše rezultate, se bodo razvijali, pridobivali zahtevane kompetence. Uspešno izveden proces bo pozitivno vplival na oba, coacha in klienta, oba bosta profesionalno in osebnostno rasla.

 

Matjaž Košir

matjaz.kosir@energos-svetovanje.si

matjaz.kosir@psiho-terapevt.si

www.psiho-terapevt.si