Vitka organiziranost (Lean) se osredotoča na (pre)tok in zmanjševanje izgub s ciljem povečevanja vrednosti za kupca. Bistvo Lean zgodbe so skrajšani cikel časi, manj izgub v procesih in povečevanje odzivnosti do kupca (oz. pravočasno zagotavljanje produktov in/ali storitev). Vse našteto se ne prevede v finančne rezultate že prvi dan uporabe Lean orodij in načina delovanja, ker terja čas in napor, da podjetje/organizacija naredi prvi preskok ter pri tem vztraja (Cooper, Maskell: “How to Manage Through Worse-Before-Better”, MIT Sloan Management Review, 2008).

Za enega od takih preskokov lahko poskrbimo, če smo stalno osredotočeni na zniževanje izgub. Ponavadi Lean teoretiki izpostavljajo 7 tipov izgub. V praksi se zavedamo, da se pri modelih in tipih ne gre omejevati ter da je vrst izgub lahko nešteto.

Zato da boste lažje startali z Vitkostjo, podajamo naslednji pripomoček za odkrivanje izgub. Spomnimo, identifikacija izgub je zanesljiva vstopnica v Lean.

 

Tip izgube Kratek opis primera v praksi organizacije (Kje konkretno se ta tip izgube »dogaja«?) Razvrstitev po pomembnosti (od 1 (najbolj) do 12 (najmanj) pomembno) Najverjetnejši vzrok Predlog rešitve Kako bomo vedeli, da nam je uspelo?
Prekomerna proizvodnja          
Transport          
Premikanje          
Čakanje          
Preveč procesiranja          
Nepotrebne zaloge          
Popravila napak / nepravilno izdelanih produktov          
Neizkoriščene sposobnosti oz. talenti ljudi          
Izberite 3 najbolj pogoste izmed naslednjih izgub:

1.Osredotočenost na produktivnost in ustvarjanje prihodkov, ne da bi pazili na profitabilnost, RVC, povečevanje izplena.

2.Veliko planiranja, nato pa ukvarjanje z neplaniranimi aktivnostimi oz. upravljanje neplaniranega (improvizacija).

3.Preveč prioritet št. 1.

4.Sestanki brez obvezujočih sklepov.

5.Slaba komunikacija/informiranje.

6.Prostor v organizaciji je uporabljen na napačen način. Neustrezna razporeditev strojev v proizvodnji ali delovnih mest.

7.Kriminalna dejanja, sabotaže, korupcija v podjetju.

8.Pomanjkanje kreativnosti in inovativnosti, poguma za razvoj. Ni inovativne dejavnosti, ki bi izboljševala produktivnost.

9.Nizka angažiranost/zavzetost kadrov.

10.Neprimerne metode ali način dela, neprimerna delovna oprema/sredstva.

11.Kontrola kontrole.

         
Dodajte svoj tip/primer: ……………………………          

 

Ker se zna zgoditi, da – ko ekipa ocenjevalcev pregleduje izgube – več časa porabijo s kategoriziranjem, kam kakšna izguba spada, kot pa z navajanjem konkretnih primerov, je priporočljivo uporabljati naslednje orodje.

 

Izgube v procesih oz. organizaciji: 1. Prekomerna proizvodnja 2. Transport 3. Premikanje 4. Čakanje 5. Preveč procesiranja 6. Nepotrebne zaloge 7. Popravila napak / nepravilno izdelanih produktov 8. Neizkoriščene sposobnosti oz. talenti ljudi 9. Ostali tipi izgub
Konkreten primer Tip izgube (ni nujno kategorizirati)
Predlog rešitve
1.    
2.    
3.    
….    
Datum:                            

Sektor/Oddelek/poslovna funkcija/Proces:    

Ocenjevalci:

 

Aktivnostim v okviru identifikacije izgub, ki spada v diagnostiko, sledi analiza, preizkušanje oz. testiranje predlogov rešitev ter uvajanje. Tu pa se zgodba o Lean-u šele prične.

 

 

Dobran Juričan

Partner in svetovalec

Energos d.o.o.

Dobran.jurican@energos-svetovanje.si