V današnjem svetu, kjer je tempo dela in življenja zelo hiter in stresen, se na vseh področjih trudimo biti čimbolj učinkoviti. Zato se tudi v izobraževanju smernice in trendi pomikajo h krajšim (predvsem pa bolj bolj praktičnim) usposabljanjem za razvijanje veščin vodenja, organizacije, komunikacije, timskega dela, prodaje in pogajanj, tako v velikih, kot tudi v manjših družinskih podjetjih.

Problemi, s katerimi se soočajo podjetja in posamezniki so vedno večji, časa za izobraževanje pa je vse manj. Sistem usposabljanja vodilnih in strokovnih kadrov s pomočjo video in avdio izobraževalnih programov je osredotočen na učinkovito reševanje problemov in hitrejše doseganje ciljev. Poleg tega, da je enostavnejši in hitrejši, je tudi bolj ekonomičen.

Sistem stalnih izboljšav je cilj učečega se podjetja. Zaposleni iz video in avdio izobraževalnih programov dobijo koristne predloge za izboljšave pri lastnem delu in pri delu svojega tima. Poleg tega pa ima ta sistem še veliko drugih prednosti za podjetje. VEČ O KORISTIH ZA PODJETJE >>

 Zaposleni za doseganje večjih uspehov potrebujejo visoko motivacijo in potrebna dodatna znanja. Stalno prezasedenost z delom lahko rešujejo z učenjem veščin boljše organizacije časa in osebne učinkovitosti. Sistem samoizobraževanja zaposlenim prinaša veliko prednosti, največja pa je ta, da lahko sami izbirajo kraj in čas izobraževanja ter nivo zahtevnosti vsebine. VEČ O KORISTIH ZA ZAPOSLENE >>

 Da bi podjetje omogočilo svojim zaposlenim samoizobraževanje z vrhunskimi  video in avdio izobraževalnimi  programi lahko oblikuje  v podjetju t.i. INTERNI UČNI CENTER, kjer so na  enem mestu zbrani najboljši multimedijski programi najuspešnejših svetovnih avtorjev na različne teme in so zaposlenim brezplačno na voljo za njihov poslovni in osebni razvoj.

 Ker pa se vse več storitev izvaja preko interneta, se tudi v izobraževanju pojavlja trend, da je vse več vsebin desegljivih »online«. Kar še poceni  izobraževanje, uporabniku omogoča večjo fleksibilnost pri izobraževanju ter predstavlja učinkovito pot do širokega spektra znanj, ki posameznikom pomaga pri razvoju njihovih kompetenc. Zato je ONLINE IZOBRAŽEVANJE v zadnjem času eno najbolj priljubljenih oblik izobraževanja.

 Danes usposabljanja ne potekajo kar tako “za zabavo” ‑ dati morajo rezultate pri delu. Ne glede na to, katero obliko izobraževanja izberete, pa je pomembno, da  najprej določite področja usposabljanja, na katera se morate osredotočiti in nato spremljate učinke usposabljanja, napredek in rezultate v praksi. V ta namen imamo na trgu na voljo številne teste in kazalnike. Eni takih so tudi KAZALCI VEŠČIN, ki vam pomagajo oceniti vaše  sposobnosti na ključnih področjih dela in hkrati dobiti povratne informacije od vaših sodelavcev. Tako veste, na katere veščine se morate pri izobraževanju osredotočiti.

 VSE PREDSTAVLJENE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA LAHKO SEDAJ BREZPLAČNO PREIZKUSITE pri  Video centru in se sami prepričate, kako vam lahko koristijo. Pokličete nas lahko na 01 500 41 44 oz. nam pišete na info@videocenter.si.  Če pa imate rajši oseben pristop pri izobraževanju, pa se nam lahko brezplačno pridružite tudi na delavnici Tehnike reševanja problemov 24.3.2016, kjer  boste imeli na voljo tudi video in avdio izobraževalne programe za samoizobraževanje.

Za vse tiste, ki se nam boste javili na podlagi tega prispevka v E4E novičkah, pa imamo še posebno, zelo uporabno darilo. Seveda je povezano z novim znanjem.

 

 

Aleksander Pokovec,

direktor

aleksander.pokovec@videocenter.si