Tako da delamo bolj umno in kreativno seveda :=)

V naši svetovalni praksi se vse prevečkrat soočamo s podobnimi izzivi v slovenskih podjetjih: na eni strani je naša naloga korporativizacija malih in srednjih podjetij (kjer je potrebno uspešne dobre prakse multiplicirati, na način, da jih standardiziraš, strukturiraš, sistemiziraš, prenašaš uspešno med zaposlenimi v podjetju in s tem delaš tako podjetje manj odvisno od enega oz. nekaj ključnih individumov) oz. podjetizacija velikih podjetij (kjer gre za to, da se vnaša elemente notranjega podjetništva, več fleksibilnosti, debirokratizacije, simplifikacije oz. optimizacije sistemov, procesov, kompetenc in tehnologije). 

Po drugi strani pa bi lahko rekli, da v veliko slovenskih podjetjih še vedno delajo na sledeči način: delajo zelo dobro, pridno, trdo, z veliko pripadnosti in energije, vendar po drugi strani tudi s premalo dodane vrednosti, s preveč izgubami, z zelo dobrimi izdelki, vendar po prenizki ceni, preveč usmerjeni v to, kar znajo delati in premalo v to, kar zanima stranke (in lahko dobro naredijo oz. naredijo skladno s strankino zaznano vrednostjo).

Kar nekako podobno, kot je značilna slovenska mentaliteta oz. kakor nas učijo že od malih nog – pridnost je pomembna! Biti priden je imperativ! Priden pa pomeni, da nič (preveč) ne sprašuješ, slediš navodilom in marljivo delaš. Tudi sam sebe občasno zalotim, da mojega petletnega sina včasih povprašam z znano slovensko krilatico, ko se vrne iz vrtca: »Ali si bil kaj priden?« in se potem takoj ugriznem v ustnico in vprašam raje: »Kako je bilo pa vrtcu? Kaj novega si se pa danes naučil?«

Ob tem se spomnim, kaj mi je pred dobrimi desetimi leti odgovoril naš švicarski poslovni partner (ki je deloval v različnih mednarodnih svetovalnih projektih po celem svetu), ko sem ga vprašal, zakaj tako rad hodi k nam in deli svoje znanje z mladimi svetovalci: »V Sloveniji se super počutim. Po eni strani imate zahodno mentaliteto ter visoko znanje ter delovne vrednote, po drugi strani pa nekaj tiste »balkanske prilagodljivosti oz. improvizacije in kreativnosti«, ki smo jo mi v Švici z razvojem in visokim standardom žal izgubili. Vendar pa to kombinacijo bistveno premalo izkoriščate, verjetno tudi zaradi vašega narodnega značaja in prenizke samozavesti.«

Tudi sam sem prepričan, da imamo v naši regiji super kombinacijo teh dveh polov, ki pa jo še premalo uporabljamo in delujemo vse prevečkrat predvsem pridno kot pa umno. Kakšne karakteristike pridnosti in umnosti pa imam pri tem v mislih – v naslednji tabeli predstavljam 12 apostolov obeh področij:

Vsekakor imamo v Sloveniji več kot dovolj strokovnega znanja oz. kompetenc, za uspešno konkuriranje na globalnem trgu (kar nenazadnje dokazujejo naša številna mednarodno uspešna podjetja in startupi), mogoče potrebujemo ob tem še ščepec poguma oz. drznosti, ki nas bi naredila še bolj prepričane v to, kar delamo oz. da delujemo manj reaktivno in bolj proaktivno na področju umnega delovanja z višjo dodano vrednostjo. Pri tem imam v mislih tudi znani stavek ameriškega esejista in filozofa Ralpha Walda Emersona, ki sem ga malce parafraziral za tokratni namen: »Do the things you like (but fear) and the fear will go away.«

 

Janez Žezlina

Janez.zezlina@energos-svetovanje.si

Partner, svetovalec in poslovni coach