Author: Aleksander Pokovec

ZAKAJ ANALIZIRATI IZOBRAŽEVALNE POTREBE?

Z analiziranjem izobraževalnih potreb ugotavljamo, na katerih področjih mora organizacija investirati v zaposlene. Nekatere izobraževalne potrebe so očitne.  Na primer: začetniki, ki nimajo izkušenj za delo, na katero so bili razporejeni, ne bodo uspešni, vse dokler ne bodo osvojili potrebnih znanj in spretnosti za to delo; na novo imenovani delovodje se morajo za vodenje usposobiti, čeprav so bili s proizvodnih ali strokovnih del prerazporejeni ravno zaradi dobrih rezultatov dela. Pridobiti morajo znanja in spretnosti, ki jih vodje potrebujejo. Tudi v primerih, ko se zdijo potrebe po izobraževanju očitne (so jasne brez predhodnega  analiziranja), je zaradi zagotovitve ustreznih metod izvedbe...

Read More

REŠEVANJE PROBLEMOV S POMOČJO VRHUNSKIH VIDEO IN AVDIO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

V današnjem svetu, kjer je tempo dela in življenja zelo hiter in stresen, se na vseh področjih trudimo biti čimbolj učinkoviti. Zato se tudi v izobraževanju smernice in trendi pomikajo h krajšim (predvsem pa bolj bolj praktičnim) usposabljanjem za razvijanje veščin vodenja, organizacije, komunikacije, timskega dela, prodaje in pogajanj, tako v velikih, kot tudi v manjših družinskih podjetjih. Problemi, s katerimi se soočajo podjetja in posamezniki so vedno večji, časa za izobraževanje pa je vse manj. Sistem usposabljanja vodilnih in strokovnih kadrov s pomočjo video in avdio izobraževalnih programov je osredotočen na učinkovito reševanje problemov in hitrejše doseganje ciljev....

Read More

KAKO IZBRATI NAJBOLJŠEGA KANDIDATA ZA DELO

Odgovorite si samo na eno vprašanje: Koliko vas stane en sam nepravilno izbran sodelavec? Stroški napačnih odločitev pri izbiri novih sodelavcev so izjemno visoki, navadno pa so tudi dobro skriti. Zaposlitev napačnega kandidata podjetje stane v povprečju tri njegove  letne bruto plače! In to so zgolj stroški, ki jih podjetja lahko razmeroma preprosto izmerijo. Ob tem pa seveda niso upoštevane morebitne izgubljene poslovne priložnosti, izgubljene stranke in poslovni ugled. Napačen človek na napačnem delovnem mestu ali v napačnem timu lahko povzroči veliko negativnih posledic. Če se novi član tima ne ujame s sodelavci, bo to velik stres zanj, za...

Read More

KAKO »UKROTITI« UNIČEVALCE SESTANKOV

Naučite se učinkovito opraviti z destruktivnim vedenjem ostalih udeležencev na sestanku V prejšnji številki smo pisali o tem, kakšen je pravilen način sodelovanja udeležencev na sestankih. Vendar vsi ljudje teh pravil ne upoštevajo. Ni potrebno posebej poudariti, da so nekateri ljudje prave nadloge na sestankih. Eni najslabših so Dolgovezneži. Poleg Dolgoveznežev lahko sestanek uničijo še Divji bojevniki, Ubijalci idej, Dominatorji in Prekinjevalci.   Dolgovezneži Govorijo kar naprej in naprej, zapravljajo čas in nič ne prispevajo. Z njimi opravite tako,da »prevzamete volan«. Ko začnejo dolgoveziti vskočite, se strinjate z njimi, jih pohvalite, spremenite temo in predajte besedo komu drugemu. Dolgovezneži...

Read More

ZA USPEŠEN SESTANEK NI ODGOVOREN SAMO VODJA SESTANKA, AMPAK TUDI VSAK OD UDELEŽENCEV

Sestanke potrebujemo. Ko delujejo, prispevajo k bolj tekočemu delovanju organizacij in k učinkovitosti timov. Seveda pa je zgodba drugačna, če so sestanki neuspešni in neučinkoviti. V takem primeru se nam velikokrat zdi, da smo na sestanku samo zapravljali svoj čas. Dober potek sestanka ni samo skrb vodje sestanka. Vsi udeleženi sestanka morajo biti primerno pripravljeni, priti na sestanek pravočasno, dati pozitivne prispevke, se izogibati destruktivnemu vedenju in biti sposobni soočanja s prispevki in mnenji ostalih udeležencv sestanka. Vsi vemo, da so slabo vodeni sestanki prava muka. Brez pravilno vodenih sestankov organizacija ne more dobro delovati. Sestanki so lahko učinkoviti, ...

Read More