Uravnoteženje linije je proces enakomerne porazdelitve elementov dela, z namenom prilagoditve času takta.

Nekatere operacije trajajo manj časa kot druge, zato operaterji do prihoda naslednjega obdelovanca nimajo kaj za delati. Nekatere operacije pa potrebujejo več kot enega operaterja. Uravnoteženje linije omogoča optimizacijo dodelitve dela delavcem. Količino dela uravnoteži tako, da nobeden nima preveč ali premalo dela. Povpraševanje lahko niha, zato so pogosto potrebne spremembe časa takta.

Uravnoteženje linije se začne z analizo obstoječega stanja. Najboljše orodje za to je graf uravnoteženja operaterjev (glej sliko). Graf uravnoteženja operaterjev je vizualni prikaz elementov dela, časovnih zahtev in operaterjev na posameznem delovnem mestu. Prikazuje čase operacij v odnosu do časa takta in skupnega časa cikla ter se uporablja za prikaz možnosti izboljšav.

Slika: Graf uravnoteženja operaterjev – obstoječe in optimalno stanje

 

Na zgornji sliki je vidno, da je obstoječe stanje neuravnoteženo. Čas cikla operacije E presega čas takta, časi ciklov ostalih operacij ga ne dosegajo. Trenutno opravljajo delo štirje operaterji, če pa izboljšamo proces in odstranimo izgube, lahko v času takta enako delo opravljajo trije operaterji. Skupni čas cikla je treba znižati na 180 sekund ali manj.

Zgoraj je prikazan analitični pristop k uravnoteženju linije.

 

Ob tem poznamo še dve alternativni metodi:

  1. »SOS sistem«.

Proizvodnjo začnemo s počasnejšim ritmom. Ko ritem povišamo, operaterji, ki ne morejo dohajati cikla, pokličejo pomoč. Vodja linije se takoj odzove in operaterje razporedi tako, da je linija uravnotežena.

  1. Neuravnotežen sistem

Operater mora na svojem delovnem mestu opraviti določene osnovne naloge, nekaj nalog pa je prepuščeno operaterjem na predhodnih ali naslednjih delovnih mestih.

 

Gregor Jus

Svetovalec

Energos d.o.o.

Gregor.jus@ecg.si

 

VIR:

HIRANO, H. JIT Implementation Manual: The Complete Guide to Just-in-Time Manufacturing (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press, 2009.

TAPPING, D., LUYSTER, T., SHUKER, T. Value Stream Management: Eight Steps to Planning, Mapping and Sustaining Lean Improvements. New York: Productivity Press, 2002.