Kaoru Ishikawa je razvil povezavo sedmih osnovnih vizualnih orodij kakovosti, kot preprosta orodja, ki jih lahko uporablja vsak zaposleni  za reševanje problemov povezanih s kakovostjo. Pristop se uporablja po vsem svetu. Ishikawa meni, da se lahko večino problemov povezanih s kakovostjo v podjetju reši s temi sedmimi orodji:

      –   Histogram,

      –   Pareto analiza,

      –   Diagram vzrokov in posledic,

      –   Kontrolna karta,

      –   Korelacijski diagram,

      –   Diagram poteka,

      –   Kontrolni list.

 

Povezava med orodji je vidna na sliki 1. S Pareto diagramom izvemo, kateri so glavni problemi. S Kontrolnim listom, Kontrolno karto, Histogramom in Korelacijskim diagramom primerjamo pretekle podatke s sedanjimi. Do vzrokov za odstopanja pridemo z Diagramom vzrokov in posledic. Ko najdemo rešitev za nastali problem, jo uvedemo in kontroliramo. Cikel ponavljamo in na ta način izboljšujemo kakovost procesa.

Zanka 1 se fokusira na analizo glavnih vzrokov za napake, katere poiščemo s Pareto diagramom, zanka 2 se fokusira na kontinuiran proces izboljšav, ki je eno od osmih načel sistema obvladovanja kakovosti (QMS). Implementacija tega načela je za podjetje velik korak naprej pri spremembi statičnega obvladovanja kakovosti v dinamičnega.

 

Slika 1: Povezava med osnovnimi orodji kakovosti

 

Naslednja povezava med orodji je vidna na sliki 2. Ena orodja uporabljamo pri procesu identifikacije, druga pri procesu analize. Pareto diagram in Diagram vzrokov in posledic sta v preseku, uporabna sta v obeh procesih (identifikacije in analize).

 

Slika 2: Uporaba orodij kakovosti v procesu identifikacije in analize

 

Obstoječi pristop uporabe orodij kakovosti po EOQ (Evropska organizacija za kakovost) je prikazana na sliki 3. Proces zbiranja podatkov vključuje tri orodja (Kontrolni list, Histogram, Kontrolna karta), in proces analize ostala štiri orodja (Diagram vzrokov in posledic, Pareto diagram, Korelacijski diagram in Diagram poteka).

Slika 3: Obstoječi pristop uporabe orodij kakovosti po EOQ

 

Gregor Jus

Svetovalec

E: gregor.jus@ecg.si

 

VIR:

Soković, M., Jovanović J., Krivokapić Z., Vujović A.: Basic Quality Tools in Continuous                                  Improvement Process, Journal of Mech. Eng., Vol. 55, No. 5, 2009, str. 4.