Author: Gregor Jus

SEDEM ORODIJ VODENJA KAKOVOSTI (7QM)

Sedem orodij vodenja kakovosti je v pomoč menedžerjem, ki želijo izboljšati proces vodenja in planiranja. Orodja so bila razvita na Japonskem in postala poznana širom sveta preko Yoshinobu Nayati, Toru Eiga, Ryoji Futami and Hiroyuki Miyagawa in njihove knjige »Sedem novih orodij kakovosti za menedžerje in zaposlene.« To so naslednja orodja: –   Diagram povezanosti, –   Diagram medsebojnih odnosov, –   Drevesni diagram, –   Matrika prednosti, –   Matrika odgovornosti, –   Karta odločitev, –   Mrežni diagram.   Slika 1: Povezava med osnovnimi orodji vodenja kakovosti   Povezava med orodji je vidna na sliki 1. Z Diagramom povezanosti in Diagramom medsebojnih odnosov razvrstimo...

Read More

ŠEST SIGMA (SIX SIGMA)

Šest Sigma je metoda za določanje, kako naj menedžerji postavljajo in dosegajo cilje. Demonstrira, kako lahko dosežemo vrhunske izboljšave hkrati z občutnimi prihranki. Metodologija Šest Sigma gre preko procesa in orodij izboljšav, ker zahteva inteligentno uporabo podatkov; poudarek je na statistični analizi in načrtovanju eksperimentov. Šest Sigma ponuja proces izboljšav skozi DMAIC metodologijo, prikazano na sliki 1: Define – definiraj izboljšavo projektnih ciljev, cilji bazirajo na potrebah in željah kupca. Measure – meri trenutni proces in postavi merila za spremljanje doseganja ciljev. Analyze – analiziraj trenutni proces, da razumemo probleme in njihove vzroke. Improve – izboljšaj proces z identificiranjem...

Read More

SEDEM ORODIJ KAKOVOSTI (7QC)

Kaoru Ishikawa je razvil povezavo sedmih osnovnih vizualnih orodij kakovosti, kot preprosta orodja, ki jih lahko uporablja vsak zaposleni  za reševanje problemov povezanih s kakovostjo. Pristop se uporablja po vsem svetu. Ishikawa meni, da se lahko večino problemov povezanih s kakovostjo v podjetju reši s temi sedmimi orodji:       –   Histogram,       –   Pareto analiza,       –   Diagram vzrokov in posledic,       –   Kontrolna karta,       –   Korelacijski diagram,       –   Diagram poteka,       –   Kontrolni list.   Povezava med orodji je vidna na sliki 1. S Pareto diagramom izvemo, kateri so glavni problemi. S Kontrolnim listom, Kontrolno karto, Histogramom...

Read More

GLAJENJE PROIZVODNJE (HEIJUNKA)

Glajenje proizvodnje pomeni enakomerno razporeditev količine in vrste proizvodnje. Namesto izdelave proizvodov A zjutraj in proizvodov B popoldne, gre pri glajenju proizvodnje za izmenjavo malih serij obeh proizvodov. Glajenje proizvodnje minimizira nihanje količine proizvodnje. Cilj glajene proizvodnje je vsak dan izdelati enako količino proizvodov. Slika 1 prikazuje obremenitev delovnih sredstev in operaterjev pri tradicionalni in glajeni proizvodnji.   Slika 1: Obremenitev delovnih sredstev in operaterjev pri tradicionalni in glajeni proizvodnji             Glajenje proizvodnje omogoča učinkovito zadovoljevanje potreb kupca in umik iz serijske proizvodnje. Hkrati minimizira zaloge, stroške kapitala, dela in pretočni čas celotnega toka vrednosti. Vzemimo primer podjetja, ki...

Read More

DEMINGOV KROG (PDCA KROG)

PDCA krog je integralni del menedžmenta procesa in je oblikovan tako, da je uporaben kot dinamični model, saj en krog predstavlja en celoten korak izboljšanja. PDCA krog uporabljamo za koordiniranje aktivnosti nenehnih izboljšav. Poudarja, da se morajo programi izboljšav začeti s previdnim planiranjem, da morajo sprožiti učinkovite aktivnosti, in se morajo spet prestaviti na previdno planiranje v kontinuiranem ciklu. Demingov krog kakovosti se nikoli ne konča. Gre za strategijo, s katero so dosegljive občutne izboljšave v varnosti, kakovosti, stroških in ostalih ciljih podjetja. Dokončanje enega kroga se nadaljuje z začetkom naslednjega. PDCA krog je sestavljen iz štirih zaporednih korakov...

Read More