VODJA KOT TRENER

 

V današnjem svetu uspevajo predvsem ljudje, ki so izvirni in ustvarjalni. Ne glede na to, kakšni ste, pa morate kot vodja poskrbeti, da je delo opravljeno. Ta cilj najhitreje dosežemo cilj tako, da postanemo dober trener. Vodja lahko zaposlenim naloži delo, jim pove, kako naj ga  naredijo in jim postavi roke. Toda samo dober trener jih lahko motivira, da se popolnoma posvetijo svojemu delu. Vodja o problemih govori, trener jih pomaga reševati. Veliko vodij motivira zaposlene s palico in korenčkom. Vodja trener pa bo motiviral posameznika in v njem vzbudil željo, da doseže odlične rezultate pri delu. Preberite nekaj nasvetov o tem, kako lahko s treniranjem zaposlenih postanete boljši vodja.

  1. Bodite boljši poslušalec. Svoje sodelavce dobro spoznajte. Pogovarjajte se z njimi o dobrih in slabih stvareh, ki so jih doživeli v življenju. Povprašajte jih, kako so premagovali težave in kaj so se iz tega naučili.
  2. Pridobite globlji pogled. Ob zaključku projekta naj  sodelavci odgovorijo na vprašanje, katere tri naloge v projektu so zaključili in opravili zelo uspešno in izvajanje katere naloge bi lahko izboljšali. Če ugotovijo, kateri del projekta je potreben izboljšav, jih pohvalite za dobro delo.
  3. Ne izogibajte se negativnemu. Uspešen tim razmisli o vsaki ideji, ki jo člani prispevajo. Pomisleke in negativne povratne informacije vodje velikokrat zavrnejo in jih ne upoštevajo. Zavedati se morate, da člani tima, ki imajo drugačen pogled na izvajanje nalog, vidijo stvari iz drugega zornega kota, kar pomeni za vas dodatne informacije.
  4. Ne pretvarjajte se, da ste perfekcionisti. Zavedajte se, da morate kot vodja včasih tudi kritizirati. Kritika ni nujno vedno negativna. Z njo lahko celo vzpostavite boljši medsebojni odnos. Poskusite primerjati izkušnje in rešitve, do katerih ste prišli na obeh straneh. Osredotočite se na vedenje ali delo in ne na osebnost. S tem  pokažete zaposlenemu, da ga nimate za slabega delavca.
  5. Gradite samozavest. Ko treniramo zaposlene, se večinoma ukvarjamo z odpravljanjem strahu pred neuspehom in krepitvijo samozavesti. Zato ne spreglejte njihovih dosežkov in jim pokažite, da je njihovo delo pomembno.
  6. Verjemite v to, kar delate.

 

Treniranje je trdo delo, ki ne vzbuja pozornosti. Če ste dober trener, boste svoj tim motivirali tako, da bo resnično uspešen in zaposleni se bodo v timu počutili dobro in izpolnjeno.

 

Matjaž Košir

matjaz.kosir@energos-svetovanje.si

matjaz.kosir@psiho-terapevt.si

www.psiho-terapevt.si