Ali si v življenju znamo postavljati cilje?

Naša uspešnost v zasebnem in delovnem okolju je v veliki meri odvisna od tega, kako osmišljeno je naše življenje. Zato je dobro, da imamo za vsa pomembnejša področja našega življenja postavljene cilje. Jasni cilji nam omogočijo, da postanemo bolj osredotočeni na tiste aktivnosti, ki nas peljejo naprej v smeri realizacije le-teh. Naj vam bo pri tem v razmislek znani izrek slavnega grškega filozofa Sokrata, ki je nekoč davno dejal: »Če resnično želiš priti na Olimp, se prepričaj, da gre vsak tvoj korak v tej smeri.«

Postavljeni cilji torej usmerjajo našo energijo v smeri naše vizije, pomagajo nam pri določevanju prednostnih nalog in aktivnosti, mobilizirajo naše sile in sprožajo ukrepe, dajejo smisel in pospešujejo učenje iz izkušenj. Na cilje pa lahko gledamo tudi kot na merilo naše uspešnosti. Zato je priporočljivo, da pri postavljanju ciljev upoštevate naslednja načela:

 

1. Zapišite si konkretne cilje.                               

Pametno je, da si cilje zapišete in da so le-ti čim bolj konkretni. Napisani cilji so bolj oprijemljivi in zaradi tega jih boste lažje dosegli. Vsak dan jih poglejte in s tem ohranjajte misel nanje. 

 

2. Postavljeni cilji naj bodo jasni.            

Vaši cilji naj  konkretno in jasno izražajo točno to, kar želite doseči. Določite  rok, do katerega hočete uresničiti te cilje, in metode, s katerimi boste zastavljeno dosegli.  Če si postavite nejasne cilje, se vam lahko zgodi, da jih ne boste dosegli.          

                                           

3. Cilji naj bodo razumni in merljivi.       

Vaša naloga je, da cilje uresničite. Zato bodite realni, ko jih načrtujete. To pa ne pomeni, da lahko pozabite na dolgoročne cilje, temveč da si postavite tudi etapne cilje, podcilje, ki jih boste lažje dosegali. In ne pozabite, cilji morajo biti merljivi, tako da vedno vemo v kakšni meri so že doseženi.

 

4. Bodite prilagodljivi.                               

Lahko se nam pripeti, da ciljev ne bomo uresničili v prvem poizkusu. Naj vas to ne demotivira! Včasih pri načrtovanju ciljev spregledamo možne ovire. V takem primeru cilje mirno preoblikujte.  

                            

5. Cilje časovno opredelite.

Cilj ni učinkovit, če ni natančno časovno opredeljen. Postavite si točen rok, do katerega želite določeni cilj doseči in začnite z akcijo. Le-ta pomeni tudi edino pravo razliko med sanjarjenjem in uresničevanjem naših sanj.

 

Postavljanje ciljev vam bo koristilo. Ponosni boste, ko se boste ozrli nazaj in opazovali, kaj vse ste že uresničili. To vas bo motiviralo, da si boste v prihodnosti zastavili še višje in bolj zahtevne cilje.

Do dodatne motivacije za doseganje bolj zahtevnih ciljev ali pa ciljev, ki so vam pomembni, pa se vam njihovo uresničevanje nekako ves čas oddaljuje, pa lahko pridete tudi tako, da do te naloge ali opravila, ki ste ga odlagali ali odmikali, spremenite svoj odnos. Vaš entuziazem bo večji, če si boste prizadevali za to, če vas bo nekaj začelo bolj zanimati, če se boste k nekemu delovanju še dodatno pozitivno (samo)spodbujali, namesto da se od njega odvračate. To je hkrati odgovor na vprašanje, kaj je prva posledica samomotivacije in motivacije: večji entuziazem!

 

Janez Žezlina

janez.zezlina@energos-svetovanje.si