Ko govorimo o kakovosti, je treba poudariti, da je kakovost izdelka rezultat kakovosti proizvodnega procesa.

Z vgradnjo kakovosti v proces (Statistična kontrola procesa, Six Sigma, Poka Yoke) zmanjšamo variabilnost procesa, oziroma ga stabiliziramo do te mere, da se odstopanja iz dovoljenih okvirjev več ne ponovijo. Pomenljiv je rezultat metode 6 Sigma, ki zmanjša variabilnost procesa do te mere, da imamo na milijon izdelkov maksimalno 4 slabe. Hkrati imamo primere vrhunskih proizvodnih podjetij, kjer je proizvodni proces popolnoma avtomatiziran in ne potrebuje več človeškega nadzora. Vse to pokriva Jidoka.

Jidoka stremi k sistemu proizvodnje, ki je sposoben sam odkriti napake in se takoj zaustaviti. Na ta način se v procese proizvodnje vgradi kakovost in loči človeka od stroja za namene večje učinkovitosti dela. (Marchwinski in Shook, 2003).

Jidoka omogoča podjetjem obratovanje opreme brez pomoči delavcev. Obstoječo opremo je moč poceni nadgraditi v avtomatizirano opremo, ki samostojno opravlja delo, ne da bi pri tem motila tok proizvodnje (Hirano, 2009).

Na spodnji sliki je prikazan razvoj Jidoke skozi čas.

 

Vgrajevanje kakovosti v proces oziroma preprečevanje prenašanja napak na naslednje delovne operacije je precej bolj učinkovito in cenejše od kontroliranja in popravljanja že izdelanih proizvodov.

Vitka proizvodnja posebej poudarja pomen prvič dobro izdelanih proizvodov. V primeru, ko se v proizvodnji začenjajo pojavljati napake, v Toyoti podpirajo zaustavljanje proizvodnega procesa. Zaustavitve povzročijo nižjo produktivnost, ki pa je še vedno višja, kot bi bila v primeru proizvodnje slabih proizvodov in naknadnega popravljanja (Liker, 2004).

Glavni cilj avtomatizacije opreme je preprečevanje nastajanja zapravljanj v proizvodnji. Izboljšave opreme za namene avtomatizacije zahtevajo investicije. Če delovni postopki niso bili izboljšani pred uvedbo avtomatizacije, se lahko investicije povečajo, avtomatiziramo pa neučinkovit proces (Santos, Wysk, Torres, 2006).

 

Tri glavne funkcije Jidoke so (Hirano, 2009):

  1. Ločitev človeškega dela od strojnega dela

Jidoka teži k pretvarjanju vsega človeškega dela v strojno delo. S tem dosežemo ločitev ljudi od strojev.

  1. Razvoj naprav za preprečevanje napak (Poka-Yoke)

Naprave bi morale biti sposobne opaziti in preprečiti proizvodnjo izmeta, namesto da za to zaposlujemo kontrolorje.

  1. Uvedba Jidoke v procese montaže

Tako kot proizvodnja se mora montaža ustaviti takoj, ko se pojavi napaka. Korektivni posegi morajo biti izvedeni takoj.

 

Poka-Yoke

Vsaka naprava, ki jo namestimo na obstoječo opremo z namenom, da preprečimo nastajanje napak, se imenuje Poka-Yoke. Poka pomeni nenamerna, Yoke pomeni napaka. Poka-Yoke je torej naprava za preprečevanje nastajanja nenamernih napak (Shingo, 1987).

Poka-Yoke delujejo na dva načina (Shingo, 1987):

  1. S signalnim označevanjem

Naprave za označevanje s signalom delujejo tako, da v primeru nepravilnega postavljanja obdelovanca, nenatančnega števila prijemov ali nepravilnega postopka opozorijo delavca na napako z zvočnim ali svetlobnim signalom. Če delavec ne reagira na signal, bo nastala napaka, saj se stroj ne bo samodejno ustavil.

  1. Z ustavljanjem stroja

Naprava za zaustavljanje stroja bo v primeru nepravilnega postopka zaustavila stroj in na ta način izločila možnost napake.

 

Slika prikazuje primer Poka-Yoke naprave.

 

 

Pogosti primeri preprečevanja napak so (Marchwinski in Shook, 2003):

  • razvoj oblike proizvoda na tak način, da je sestavne dele nemogoče sestaviti drugače kot po pravilnem postopku,
  • fotocelice nad kontejnerji, ki preprečujejo prehajanje proizvodov na naslednjo delovno mesto,
  • sistem monitoringa sestavnih delov, ki skrbi, da je za montažo določenega proizvoda izbrana pravilna kombinacija sestavnih delov.

 

Gregor Jus

Svetovalec

Energos d.o.o.

gregor.jus@ecg.si