Zadovoljstvo zaposlenih se gradi postopoma, dolgoročno, pravijo strokovnjaki. Vendar kako razpoloženje v podjetju izboljšati sedaj? Navajamo nekaj nasvetov za boljšo motivacijo, ki jih lahko uporabite takoj in od katerih lahko pričakujete hitro izboljšanje razpoloženja.

1. Vsak zaposleni potrebuje drugačno motivacijo. Najbolj učinkujejo tisti ukrepi za dvig motivacije in razpoloženja, ki imajo individualne značilnosti, so pisani na kožo vsakemu posameznemu zaposlenemu. Vprašajte jih kaj jih motivira. V podjetju lahko organizirate tudi interno mentorstvo ali coaching. Zaposleni so lahko nezadovoljni tudi zaradi neustreznih prostorov, nimajo naravne svetlobe, na prepihu ali izpostavljeni prevelikemu hrupu.

2. Pohvalite jih in bodite tudi sami za zgled drugim. Če ima vodstvo prave poslovne prioritete in primarno odgovornost do dela, bo to vlilo zaupanje zaposlenim in bodo sledili vodstvu. Pokažite zaposlenim, da ste tudi sami skromni, da sprejemate varčevalne ukrepe. Dobri zgledi vlečejo, še posebno, če prihajajo iz vrha. Zaposleni bodo bolj motivirani, ko se bodo zavedali kompetenc vodstva. Ne pozabite na pohvale in spodbudne besede, teh nikoli ni preveč.

3. Organizirajte team building. Ni treba, da za to zapravite premoženje. Posamezne oddelke lahko odpeljete na kegljanje, badminton in podobne dejavnosti, ki bodo zbližale zaposlene. Tudi boni za razvajanje zaposlenih so dobra rešitev.

4. Izboljšajte pretok informacij. O odločitvah v zvezi s podjetjem, strategijo, razvojem, cilji naj bodo sproti in pravočasno obveščeni tudi operativni delavci. V podjetju naj bo komunikacija odprta. Vodstvo naj deluje neposredno – sprehodite se med ljudmi, jih osebno nagovorite, se z njimi pogovarjajte.

5. Upoštevajte mnenje zaposlenih. Naj imajo večjo vlogo pri odločanju in svobodo govora. Dajte jim več možnosti pri delu, naj sodelujejo pri določanju ciljev, ki naj bi jih dosegli na svojem delovnem mestu. Upoštevajte vse organizacijske enote in ne dajajte prednosti samo eni enoti.

6. Fleksibilna navzočnost na delovnem mestu. Delovnik naj ne bo strogo določen, od 8. do 16. ure. Zaposlenim dovolite, da delajo od doma, podaljšajo čas za malico. Če bo zaposleni kdaj lahko prišel kakšno minuto pozneje v službo, bo z veseljem tudi podaljšal delovnik, ko bo potreba. Na zaposlene lahko pozitivno vpliva že dan ali dva več dopusta.

7. Omogočite horizontalno napredovanje. To pomeni, da zaposlenemu omogočite dodatno delo, ki ga je vedno veselilo, pri tem pa ni nujno, da mu zvišate plačo. To delo naj se mu všteje v delovni čas, ki ga bo s pridom izkoristil.

 

Strokovnjaki zagotavljajo, da je težko motivirati zaposlene v okolju, kjer se vodje nikoli niso posvečali motivaciji in kjer ni ustreznega upravljanja zaposlenih. Po navadi je slabšanje organizacijske klime dolgotrajnejši proces, zato je dolgotrajnejše tudi odpravljanje posledic. Podjetje mora dobro analizirati vzroke za slabo razpoloženje. Če vodstvo ob analizi vzrokov ne ukrepa pravočasno, zaposleni postanejo brezvoljni, težave pa postopoma postajajo neobvladljive. Vendar ni nikoli prepozno, da vodstvo prične ustvarjati pogoje za bolj motivirane, odgovorne in produktivne zaposlene.

 

Alenka Slabe

človek med ljudmi,

www.eQteam.eu

info@eQteam.eu