Kaj je BI?

Cilj vsakega podjetje je uspešnost, ki se odraža v veliki meri s pridobivanjem novih in zadrževanjem obstoječih strank. Eden od učinkovitih načinov za dosego omenjenega je z uporabo poslovne inteligence – Business Intelligence – BI.

Poslovno inteligenco opredeljujemo kot skupek procesov, orodij in tehnologij, ki nam pomagajo dosegati večji profit s povečano produktivnostjo, prodajo in storitvami podjetja. S pomočjo BI metod, organiziramo poslovne podatke, jih analiziramo in spreminjamo v uporabno znanje s katerim spodbudimo dobičkonosne poslovne aktivnosti. Neobdelane podatke spreminjamo v inteligentne informacije s pomočjo analiz in preurejanjem glede na odnose, povezave, vrste in ozadja.

Pomembnost zbiranja podatkov je ključno sredstvo s katerim management  poišče rešitve na kritična vprašanja organizacije. Ta vprašanja so lahko sledeča: »Kakšen je bil neto dobiček za posamezen produktov v preteklem letu, kakšna bo prodaja v letošnjem letu in kateri so ključni faktorji na katere se moramo osredotočiti v sedanjem obdobju, da povečamo prodajo?«

Vse to povzroča nujnost za dobro načrtovan BI sistem, ki vodi k večji donosnosti, povečani prodaji in s tem povečanemu zadovoljstvu strank podjetja. S pomočjo BI sistema podjetje izboljšuje svoje poslovanje ali obvladuje konkurenco. Z raziskovanjem in izkoriščanjem podatkov pridobimo informacije o prednostih strank, njihovi naravi, dobavnih verigah, geografskih vplivih, cenah in kako povečati njihovo celotno poslovno učinkovitost.

BI tehnologije zagotavljajo zgodovinske, sedanje in prihodnje poglede poslovanja. Najbolj pogoste funkcije BI so poročila, analitični procesi, analize, rudarjenje podatkov, upravljanje poslovne uspešnosti, benchmarking, tekstovno rudarjenje in napovedna analitika. BI omogoča boljše poslovno odločanje zato bi ga lahko poimenovali tudi konkurenčni sistem za podporo odločanja.

BI je visoka tehnologija, ki lahko deluje učinkovito le kot del širšega okvirja, ki daje potrebne odgovore uporabnikom, kot so: kakšne aktivnosti moramo opraviti in kaj smo se iz postopnega procesa naučili.

 

BI in podatkovna skladišča

Pogosto uporabljajo BI aplikacije podatke zbrane v podatkovnih skladiščih – Data Warehouse – DW. Seveda, niso vsa podatkovna skladišča uporabljena za BI in tudi vsak BI ne zahteva DW. BI je sistem ki pridobiva osebno prilagojene informacije o poslovanju posameznega podjetja in panoge, ki navadno ni dostopen v internem sistemu. To zahteva napredna orodja za odločanje in podatkovno bazo za njegovo podporo.

 

BI in poslovna analitika

BI se deli na poizvedovanje, poročanje, orodja za obveščanje in poslovno analitiko. Prvi trije deli nam posredujejo informacije o podatkih v realnem času. Poslovna analitika pa nam daje širšo uporabo teh podatkov, statistične in kvantitativne analize, razlagalno in napovedno modeliranje ter z dejstvi podprt management, ki vodi proces odločevanja. Analitika se lahko uporablja kot osnova za management odločitve ali za popolnoma avtomatizirano odločanje. Z drugimi besedami BI orodja lahko odgovorijo na vprašanja: kaj se je zgodilo, koliko, kako pogosto, kje, kje je problem, kakšni ukrepi so potrebni. Poslovna analitika lahko odgovori na vprašanja: zakaj in kaj se dogaja, kaj se bo sedaj zgodilo, če se ti trendi nadaljujejo, kaj je najbolje, da se lahko zgodi.

 

Dobre prakse BI

V sodobnem konkurenčnem svetu, postaja zaradi kompleksnosti poslovanja in hitrega odzivanja s poslovnimi odločitvami, ključna uvedba BI projektov. Implementacijo uspešnega BI je mogoče doseči na sledeč način:

1. Razumevanje poslovnega problema: Predenj implementiramo BI, moramo razumeti poslovni problem in uskladiti poslovne cilje s BI strategijo in kreiranjem tesnega partnerstva med poslovnim delom in IT-jem.

2. BI nadaljnji proces: BI ni projekt temveč kontinuiran proces, posredovanja kakovostne informacije vodstvu za boljše odločanje. Pred pričetkom BI procesa je potrebno zagotoviti ravnovesje med sponzorstvom in prednostmi, ki jih prinaša. BI proces je finančno zahteven, vendar daje zelo dobre rezultate in visok ROI. BI je pomemben za določitev ciljev in repozicioniranje strategije podjetja.

3. Zbiranje zahtev: Med tem, ko zbiramo poslovne zahteve, moramo komunicirati z ljudmi na različnih nivojih podjetja in ugotovitve dokumentirati. Dobro je hraniti obseg BI procesa z zbiranjem zahtev. Med procesom je priporočljivo uporabiti pristope tradicionalnih metod spraševanja ljudi kaj želijo, kot tudi kako proces deluje v podjetju. Kako sodelavci delajo, kako se odločajo, katere informacije potrebujejo za odločanje in kdaj jih potrebujejo. IT in poslovni del podjetja mora določiti meta podatke, ki posredujejo vse poslovne zahteve.

4. Analiza konkurenčnosti: Ustanovitev tima za analizo konkurenčnosti, ki bo zbrala osnovne podatke o poslovanju konkurence in njihovi strategiji.

5. Kvaliteta podatkov: Pred pričetkom razvoja BI je zelo pomembno preveriti kvaliteto podatkov v izvornih sistemih, ker je to eden izmed ključnih pogojev za uspešno implementacijo.

6. Izbor BI orodij: Pri izbiti BI orodij za standardizacijo je prav, da izkazujemo veliko mero previdnosti. Seveda moramo izbrati BI ponudnika za sprednji in druge za končni del DW platforme ali ETL orodij. Standardizacija je pri večini v ospredju BI orodij. Priporočljivo je izbrati le en BI komplet orodij, ki podpira vse vstopne zahteve. Odsvetuje se kupiti različna orodja od različnih ponudnikov za isto področje BI, kot so večkratno poročevalsko in poizvedbeno orodje. Pri tem neprestano usposabljamo uporabnike za boljšo uporabo orodjih. Vedno imejte v mislih, da mora BI podati pravo informacijo, ko se zahteva v pravem formatu, v pravem času in pravim ljudem.

 

Ključni faktorji uspešnosti BI implementacije:

Čeprav je lahko veliko dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo BI sistema, kažejo rezultati raziskav, da so za uspešno uvedbo BI ključni sledeči faktorji:

 1. Poslovno usmerjena metodologija in projektno vodenje
 2. Jasna vizija in planiranje
 3. Zavzeta podpora vodstva in sponzorjev
 4. Upravljanje s podatki in njihova kvaliteta
 5. Oblikovanje rešitev na osnovi zahtev uporabnikov
 6. Upoštevanje uspešnosti delovanja BI sistema
 7. Močan in fleksibilen okvir

 

Naj za zaključek navedem nekaj poglavitnih razlogov zakaj je investicija v nove tehnologije na področju BI tako pomembna:

 • Upočasnena ekonomija zahteva, da vlaganje v IT pokaže pravi ROI – Return on Investment za vsako investicijo v novo tehnologijo.
 • Ključna ideja v poslu je, da se podatki oplemenitijo v informacije in nato v znanje.
 • Poslovni uporabniki uporabljajo BI za pridobitev prednosti na trgu, s katerim bolje razumejo potrebe svojih kupcev, njihovega procesa odločanja, ekonomije, kulture in tehnoloških trendov.
 • BI vključuje analize ne le strank, ampak celotne industrije, panoge, gospodarstva kot celote.

 

V svetu se v večini uspešnih podjetij strateško odločajo na osnovi informacij pridobljene s pomočjo poslovne inteligence. Integrirana poslovna inteligenca se vse boj osredotoča na poslovnega uporabnika in postavlja osebni JAZ na prvo mesto. Reklo »posel smo ljudje« velja tudi danes ali še toliko bolj sedaj, ko ni več vprašanje doseganja vrhunske tehnologije temveč postajajo ključnega pomena konkurenčne prednosti na področju medosebnih odnosov – posredovati pravo rešitev pravemu uporabniku sedaj.

 

Alenka Slabe

info@eqteam.eu

www.eQteam.eu