KAR JE V NAS, JE TUDI ZUNAJ NAS!

Že od nekdaj vemo, kako je za uspešnost neke skupine, organizacije ali podjetja pravzaprav velikokrat odločilno prav medsebojno sodelovanje. Pa vendarle, kaj se je zgodilo v zadnjem času, da o tem danes toliko govorimo in slišimo. Prav zagotovo so posledica tega novo  nastale poslovne razmere, ki nas silijo, da iščemo nove pristope in načine, kako naj se soočimo in premagamo globalno krizo, ki ni obšla prav nikogar.  Podjetja se trudijo, vlagajo v razvoj, tehnologijo, marketing in prodajo. Še vedno pa ostaja dilema, kako naj dosežejo tisto prednost, ki jih bo ponesla pred konkurenco in jih razlikovala od drugih. In tega vprašanja se v zadnjem času vse bolj zavedajo. Dobiček podjetja še zdaleč ne bo več edino merilo. Stopamo v novo obdobje, ko v ospredje prihajajo vrednote kot so dobri odnosi in komunikacija med sodelavci ter osebna odgovornost . Kako pa se lahko temu približamo? Da bi dosegli te vrednote moramo prvo pričeti pri sebi, saj kot vsak posameznik lahko znatno vplivamo na medsebojne odnose ter z svojim načinom komuniciranja pripomoremo k boljši klimi v podjetju. Poleg posameznikov pa morajo predvsem tudi vodje  prepoznati moč pozitivnega sodelovanja in se truditi delovati čimbolj povezovalno. Vodje se morajo zavedati, da v njihovih timih obstajajajo različne osebnosti  in sposoben vodja jih mora prepoznati, sprejeti te razlike in jih uporabiti v korist celotne skupine. Poskrbeti mora, da komunikacija poteka obojestransko in ne zgolj v smislu informiranja. Če je potrebno, naj si vzame nekaj minut več in pozorno prisluhne svojemu sodelavcu. Skrb za sodelavca naj ne bo zaigrana temveč pristna. Tudi zaupanje v sposobnosti ljudi naj bo pristno. Saj takrat, ko človek začuti, da je nekdo do njega iskren in ga spoštuje, bo veliko prej usmeril vse svoje moči v doseganje cilja. Največja nagrada dobremu vodji pa naj bo, da ustvari skupino oz. tim sodelavcev, ki so sposobni razvijati talente, so samozavestni, predvsem pa znajo medsebojno sodelovati, si pomagati in prevzemati odgovornosti.

Tudi, če se ozremo naokoli, opazimo, da do včeraj konkurenčna podjetja danes bistveno bolj  med seboj sodelujejo in se povezujejo. Vse bolj pa se pojavljajo tudi aktivna medsebojna sodelovanja neformalnih oblik. Kot eno tako obliko neformalnega sodelovanja lahko za primer navedemo prav Adriomobil, ki je skupaj z uglednimi podjetji iz dolenjske – belokranjske regije predstavila na zaposlitvenem sejmu v Ljubljani.  In to je lahko prav dober zgled vsem drugim, da sledijo tem vzpodbudam in na ta način iščejo fleksibilne in predvsem optimalne rešitve. 

Preboj naprej in trdnost bo podjetju prineslo le, če bodo vsi zaposleni poglobili medsebojno sodelovanje, sprejemali različnost in iskali drug v drugem dobre lastnosti, tekmovalnosti pridali medsebojno pomoč ter jasno in iskreno komunicirali med seboj. In če bo notranjost podjetja  prežeta s temi vedenji, bo lahko odzivnost na izzive zunanjega sveta hitrejša in učinkovitejša. In ne moremo mimo, da v naslednjem znanem reku ni tudi nekaj resnice: Kar je v nas, je tudi zunaj nas!

 

Tjaša Šolar

tjasa.solar@selectiva-pro.si

Selectiva Pro, poslovno svetovanje