V eni izmed prejšnjih številk smo začeli s predstavitvami metod in tehnik gibke proizvodnje ter vam predstavili metodo »7 Izgub« (7 Wastes). Danes bomo nadaljevali z enim najpopularnejših metod v zadnjem času – 5S.

5S je metoda, pri kateri gre za trajno izvajanje več aktivnosti, katerih cilj je izboljšati pogoje dela, poskrbeti za red in čistočo, povečati varnost na delovnem mestu ter nenazadnje povečati produktivnost. Metoda 5S ni projekt, ki bi ga začeli in po določenem času uspešno zaključili, ampak je trajna aktivnost.

 

Mislite, da bi preživeli operacijo?

 

Metoda je dobila ime po petih japonskih besedah, ki se vse začnejo na črko S:

1S: Seiri (Odstraniti)

2S: Seiton (Organizirati)

3S: Seiso (Očistiti)

4S: Seiketsu (Standardizirati)

5S: Shitsuke (Ohraniti)

 

1S: Seiri – odstraniti

Prvi S je odstraniti, kar pomeni odstraniti z delovnega mesta vse stvari, ki jih ne rabimo za normalno proizvodnjo. Če smo za določene stvari v dvomih, jih odstranimo. Če je prvi S dobro opravljen se na delovnem mestu izboljša komunikacija in  kvaliteta ter poveča produktivnost.

 

2S: Seiton – organizirati

Organizirati pomeni razporejati potrebne predmete tako, da se lahko koristijo. Da bi  razporejene predmete hitreje našli, jih je potrebno označiti in po sami uporabi vrniti na zanj predvideno mesto. 2S je zelo pomemben korak, saj le ta zmanjšuje večino izgub časa v proizvodnji.   

 

3S: Seiso – očistiti

Ko se rešimo nepotrebnega inventarja in imamo vse zloženo na določenem mestu, je na vrsti tretji S – čiščenje. Tretji S je postopek odstranjevanja umazanije in odpadnih materialov z delovnega mesta. Prvi cilj je narediti delovno mesto čisto, kjer bo vsak rad delal. Drugi ključni cilj pa je obdržati celotno organizacijo v tej čistoči. Opustiti moramo mesečna ali letna čiščenja in uvesti čiščenje v delovni čas vsak dan.

S čiščenjem dosežemo da:

 • so okvare bolj vidne,
 • čista okna prepustijo več svetlobe, kar povečuje moralo za delo,
 • se zmanjša nevarnost poškod zaradi padcev na oljnih madežih,
 • se zmanjšajo okvare strojev,
 • se zmanjšajo poškodbe na izdelkih.

 

4S: Seiketsu – standardizirati

Aktivnosti prvih treh S-ov vključimo v redne vsakodnevne delovne aktivnosti. Če hočemo doseženo obržati, se moramo dogovoriti in točno določiti aktivnosti in kdo je odgovoren za njih. Natančno je potrebno določiti tudi kdaj, kje in kako se naloge opravijo.

 

5S: Shitsuke – ohraniti

Zadnji S se nanaša na dosledno uporabo vpeljanih postopkov. Disciplina zajema dolgoročno vzdržno izboljševanje kakovosti in produktivnosti tako, da stalno uvajanje najboljših postopkov postane del vsakdanje delovne etike v organizaciji.

 

V kolikor se novo, izboljšano stanje ne ohranja:

 • se začno nepotrebne stvari hitro kopičiti,
 • se predmeti ne vračajo na delovno mesto,
 • začno prašni ali umazani stroji počasneje delovati,
 • se zmanjša produktivnost,
 • pade delovna morala.

 

IZVAJANJE 5S PRESOJ

 

Kdo presoja?

Audit izvedeta najmanj dva presojevalca. Eden od presojevalcev mora prihajati izven presojanega  področja. Presojevalce spremlja sodelavec iz presojanega področja.

Tim presojevalcev naj bi imel strokovna znanja (znanja o organizaciji, poteka del in tehnike) kot tudi metodološke kompetence (vezano na 5S, tehnike stalnih izboljšav, itd).

 

Kdaj se presoja?

Presoja se izvede v času delovanja procesa in ne takrat, ko se v delovnem področju dela ne izvajajo ali takoj po zaključku rutinske 5S akcije.

Auditira se praviloma nenapovedano.

 

Napotki za presojevalce

 1. Presoja je trening (presoja se, da bi se zagotovila kontinuiteta in nudila pomoč za nadaljne izboljšave).
 2. Ne presojajo se sodelavci, ampak delovna mesta in stroji.
 3. Presojance seznanimo z vsebino  presojevalnega vprašalnika.
 4. Presoja se izvaja vedno v sodelovanju s sodelavcem z delovnega področja. To je lahko predpostavljeni ali na kraju presoje delujoči sodelavec.
 5. Presoja se izvaja na kraju dela (v proizvodnji), ne v konferenčnih sobah.
 6. Pri presoji se gleda tudi v “zakulisje”:
 • odprejo se omare in predali,
 • če je možno se pri strojih pogleda pod pokrov/pokrivno pločevino,
 • opazujejo se težko dostopna mesta.

     7. Ocenitev mora biti takšna, da jo je moč strokovno podoživeti:

 • podati je treba primereno povratno informacijo (ne samo kritika, ampak tudi priznanje za dosežene rezultate),
 • vredne izboljšave / pobude se pisno fiksirajo in zabeležijo v poročilu presoje,
 • dobre rešitve se posebej omenijo.

     8. Rezultati presoje se takoj vnesejo v obrazec presoje za poročila, katera presojevalci in presojanci podpišejo.

 

Aleš Prikeržnik

ales@preblisk.net