POROKA MED MARKETINGOM IN HRM-jem

 

Ena od najboljših povratnih informacij, ki smo jih v zadnjem času dobili od udeležencev naših intervalnih treningov Voditeljstva je bil nasvet indijskega menedžerja, glavnega direktorja podružničnega podjetja ArcelorMittal v Zenici (Bosna). Rekel je, da se v poslu (kot tudi v zasebnem življenju) zelo uspešno poslužuje naslednjega zakona:

 

»The Law of Obliquity« – Zakon posrednosti (indirektnosti):

»Če želiš doseči CILJ, se moraš primarno osredotočiti na POT

 

Če pa se v nasprotnem primeru osredotočiš samo na doseganje cilja, pozabiš pa na to, da pot do cilja prehodiš čim bolj uspešno (učinkovito, z navdušenjem), potem imaš tudi veliko manjše možnosti, da dosežeš sam cilj (npr. stranke bodo vedno prepoznale, ali ste navdušeni nad vašim izdelkom/storitvijo in si iskreno želite rešiti njen problem – to odpravi nezaupanje in zviša motivacijo za njen nakup – ali pa samo želite zaslužiti z njo.

Prenesimo to v posel: če podjetje želi ustvariti dobiček (CILJ) naj se osredotoči na to, da bo kar najbolje poskrbelo za svoje interne in eksterne kupce: bolj, ko bo znalo dvigovati zavzetost zaposlenih in navdušenje svojih strank (POT, ki pelje k doseganju cilja) višjo prodajo, manjše stroške in posledično višji dobiček bo doseglo. 

Zato je za vsako podjetje izredno pomembno, da čim bolj uspešno križari med interesi teh dveh ključnih deležnikov (kot seveda tudi ostalih), pri čemer je odločilnega pomena, da kadrovska in marketinška funkcija[1] hodita z ramo ob rami: pri vsakem kadrovskem projektu (npr. vzpostavitev vrednot ali kompetenčnih profilov,  interna akademija oz. sistemi razvoja kadrov v podjetju, razvoj internih trenerjev in mentorjev, nov sistem ocenjevanja in nagrajevanja, itd.) je potrebno poskrbeti za interni marketing/promocijo med zaposlenimi:

  • poskrbite za animacijo, podobno kot v prodaji in marketingu – navdušite jih za »nakup« projekta – če zaposleni kupi novo idejo/projekt/aktivnost za svojo, je to čisto nekaj drugega, kot v primeru, da mu vodstvo podjetja želi nekaj prodati; »nakup« v prodajnem smislu pa se začne primarno z odpravo nezaupanja in nato z vzbujanjem interesa in želje (preko prikaza koristi za uporabnika), kar je razvidno iz naslednjih nekaj točk;
  • vključite jih v proces priprave in izvedbe projekta – ljudje smo bolj aktivni (in manj nezaupljivi) tam, kjer lahko sodelujemo;
  • uporabite različna orodja interne komunikacije za to, da zaposlenim čim bolj transparentno predstavite za kaj gre, kakšne bodo posledice in vse pozitivne strani (koristi) novega projekta za njih;
  • v internih medijih (intranet, interni časopis, oglasne table, plakati, itd.) poskrbite za promocijo ambasadorjev (zdravih jeder, dobrih praks), ki so uspešno implementirali nove projektne aktivnosti (prenos ciljne kulture);
  • poskrbite za dvig ugleda podjetja (kot tudi za ustrezno pozicioniranje njegovih blagovnih znamk) med strankami kot tudi zaposlenimi, saj je to eden izmed pomembnih dejavnikov višje zavzetosti/motiviranosti zaposlenih;
  • kadrovska funkcija pri tem skrbi za vsebino,  marketinška za orodja in tehnike, kako sporočilo čim bolj učinkovito prenesti do uporabnikov (zaposlenih).

 

Prvi CILJ je torej: NAVDUŠENI ZAPOSLENI, učinkovito POT do tja nam zagotovita kadrovska in marketinška funkcija. Drugi, enako, če ne še bolj pomemben CILJ  je: NAVDUŠENE STRANKE, do katerega pridemo tudi oz. predvsem preko doseganja prvega cilja.

Zato je intenzivno sodelovanje med marketinškim in kadrovskim oddelkom/strokovnjaki/sodelavci eden izmed ključnih elementov za doseganje poslovnih ciljev podjetja, po drugi strani pa je s tem v zvezi povezana tudi graditev take korporacijske kulture, ki pri vseh vodjih, kot tudi ostalih ključnih zaposlenih spodbuja kadrovsko-marketinško filozofijo:

Želim vam prijetno zaroko marketinga in kadrovske funkcije, njuno uspelo poroko, predvsem pa obilo uspelih in veselih zakonskih uric med njima.

 

Janez Žezlina

janez.zezlina@energos-svetovanje.si

 


[1] Izraz funkcija uporabljam zato, ker želim poudariti, da kadrovske in marketinške vloge ne morejo/smejo opravljati samo zaposleni v kadrovski oz. marketinški službi, temveč je to predvsem naloga vodij, ki morajo v sebi poleg ostalih vodstvenih vlog združevati tudi vlogo kadrovika in marketingarja/prodajalca/ambasadorja podjetja.